لینک های دسترسی

Breaking News

'طرح جدید ایالات متحده تا اندازۀ زیادی برای افغانها آشنا است'


بیری نیو هاوس خبرنگار صدای امریکا گزارش میدهد در حالیکه طرح ایالات متحده در مورد افغانستان از حمایت سیاسی وسیعی بر خوردار میباشد، افغانها در مورد آن ملحوظاتی دارند.

توجه جهانی به مشکلاتی که گریبانگیر افغانستان شده است و یک طرح جدید برای حل آن، تا اندازۀ زیادی برای افغانها آشنا میباشد.

زمانیکه با تهاجم تحت رهبری ایالات متحده، حکومت طالبان سقوط نمود، علاقمندی جهانی و منابع سرشار کشور های غربی بسیاری را در افغانستان متقاعد ساخته بود که کشور شان با سرعت بجانب بهبودیپیش خواهد رفت.

در سالهای بعدی آن، در حالیکه جنگ عراق، تمام منابع و توجه را از افغانستان به عراق معطوف نمود، این جنبش متوقف شد.

داود سلطان زوی، عضو پارلمان افغانستان به صدای امریکا گفت که طرح جدید رئیس جمهور اوباما، دوباره امیدواری ها را به این جنبش پیوند داده است.

"مخصوصاً با روشن شدن اینکه حکومت قبلی بصورت ثابتی اعتبار و حیثیت خود را در این بخش جهان از دست داد، آقای اوباما و ادارۀ وی، انتظارات بزرگی را در جهان خلق نموده اند."

بسیاری از افغانها موافق اند که طرح ارزیابی اوباما که برای بهبود وضع امنیتی میباشد، گامی برای اعمار یک حکومت قوی و با قابلیت های بیشتر خواهد بود.

و اما پلان اینکه تعداد نیرو های امریکایی را دو چندان نموده و تا تابستان به ۶۰ هزار عسکرارتقا دهند، بسیاری را نگران نموده است که خشونت ها که به اوج خود رسیده است، قبل از آنکه بهبودی بملاحظه برسد، افزایش خواهد یافت.

بعضی از افغانها چون هدایت اله که بحیث یک راننده در کابل کار میکند به این عقیده اند که آوردن عساکر بیشتر خارجی، شاید روابط بین نیرو های بین المللی و محلی را تیره تر سازد.

هدایت اله میگوید:

"در هفت سال اخیر، هر قدر که عساکر خارجی بیشتر آمده اند، به همان حد افغانها کشته شده اند. مردم محلی علیه آنان به پا خاسته اند، پس یگانه راه امیدوار کننده، افزایش تعداد نیرو های اردو و پولیس ملی میباشد."

تعداد دیگری از افغانها از ارسال نیرو های بیشتر خارجی به کشور شان استقبال مینمایند ولی میگویند در صورتیکه توجه این نیرو ها بیشتر به حفظ امنیت مردم معطوف باشد.

شکریه بارکزی، عضو پارلمان افغانستان میگوید نیرو های اضافی باید نشان دهند که میتوانند هر آنچه در توان دارند از کشتار غیر لازم جلوگیری نموده و وضع امنیتی را بهبود بخشند. بارکزی میگوید:

"آنچه برای ما افغانها اهمیت دارد آنست که ناتو کدام نوع امنیت را برای افغانها فراهم خواهد نمود. آنچه ما به آن ضرورت داریم، امنیت بشری است. مجموعی از کمک های بشری، امنیت جسمی و سیاسی، مؤسسات حمایوی که بصورت انفرادی نباشد، برای افغانستان ضرورت است."

با انتخابات ماه آگست، ساختار سیاسی افغانستان با یک آزمون مهم روبرو میباشد.

برای منتقدین حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که یکی آن داود سلطان زوی میباشد، اعتبار انتخابات برای سنجش های اولیه ستراتیژی جدید بین المللی، گذرگاه مهمی میباشد. سلطان زوی میگوید:

"اگر ما یک انتخابات خوب نداشته باشیم، اگر انتخابات توسط آقای کرزی بسرقت برود، در آنصورت فرقی نمیکند که تا چی حد نیرو و یا پول ایالات متحده و دیگر متحدین ما در افغانستان مصرف شود، زیرا نتیجه بسیار اندک خواهد بود."

سوایی انتخابات، قرار است نیرو های اضافی و توسعه اردو و پولیس ملی افغانستان یک رکن عمده در مذاکرات با فرقه طالبان باشد.

پیشنهادات برای مذاکرات مصالحه در افغانستان مورد علاقه مردم میباشد، رئیس جمهور کرزی حتی میگوید وی امیدوار است تا با ملا عمر، رهبر سابق طالبان صحبت نماید.

و اما فاروق بشر مفسر افغان میگوید در حال حاضر، حکومت از یک موقعیت ضعیف بمذاکره آغاز نموده است. بشر میگوید:

"چرا ما حال میخواهیم طالبان را بپای میز مذاکره بکشانیم؟ آنان ثابت ساخته اند که قدرت دارند، استقامت دارند، و آنان ظرفیت خلق نمودن مشکلات را نه تنها برای افغانستان، بلکه برای پاکستان و شاید هم تمام جهان دارند."

فاروق بشر میگوید اگر نیرو های خارجی و نیرو های توسعه یافته امنیتی افغانستان بتوانند با نفوذ طالبان مقابله نمایند، شاید موقعیت حکومت را در مذاکره با آنان ارتقا دهد و بصورت قابل ملاحظۀ زمینه یک ختم صلح آمیز را برای این تشنج آماده سازد.

XS
SM
MD
LG