لینک های دسترسی

هلیری کلینتن - تقاضای کمک های امنیتی و انکشافی بیشتر برای افغانستان


هلیری کلینتن، وزیر خارجه ایالات متحده از جامعه جهانی تقاضا نمود تا کمک های امنیتی و انکشافی بیشتری را برای افغانستان فراهم نمایند.

هلیری کلینتن، وزیر خارجه امریکا از کشور های جهان تقاضا نمود تا نگذارند مشکلات اقتصادی داخلی شان، میزان حمایت آنان را از افغانستان کاهش دهد. وی هشدار داد که افزایش بی ثباتی در افغانستان پی آمد های جهانی دارد.

"تعداد کشور ها و نهاد هایکه در اینجا نمایندگی میکنند، نشانه شناسایی بین المللی از آنست که هر آنچه در افغانستان بوقوع بپیوندد، متوجه همه ما هم میباشد.

ناکامی ما در استقرار صلح و پیشرفت، نه تنها برای مردم افغانستان، بلکه برای تمام پلان جاری و عملیه دسته جمعی برای مصالح همه، یک عقب نشینی خواهد بود."

حکومت امریکا ۱۷ هزار عسکر اضافی و ۴ هزار مربی را برای تربیه اردو و پولیس ملی افغانستان به آنکشور ارسال خواهد نمود. خانم کلینتن گفت باید مربیون بین المللی برای واحد های اردو و پولیس افغانستان میسر باشد. وی همچنان تقاضا نمود که تا سال ۲۰۱۱ تعداد اردوی ملی افغانستان حداقل به ۱۳۴ هزار عسکر و پولیس ملی آنکشور به ۸۲ هزار پولیس ارتقا نماید.

وزیر خارجه امریکا همچنان اظهار داشت که اعضای سابق طالبان و القاعده باید دوباره به اجتماعات کشور شان ملحق گردند.

کنفرانس هاگ غرض تقویت دوباره مساعی بین المللی برای کمک به افغانستان که در سال جاری خشونت ها در آن به اوج خود رسیده است، دایر گردیده است.

و اما حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان با بر شماری گام های بلندیکه کشورش از زمان سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، تا اکنون برداشته است چنین گفت:

"کشوریکه تا هفت سال قبل، در انزوا قرار داشت، و تحت سلطه یک رژیم خونخوار زیر فشار قرار داشت و دهشت افگنان بین المللی از گوشه و کنار جهان، به آن تجاوز نموده بودند، حال یک عضو تکامل یافته جامعه جهانی بوده و گام های ثابتی را بجانب دیموکراسی و نقش قانون براداشته است."

دیپلومات ها از حکومت آقای کرزی تقاضا خواهند نمود تا در راستای مبارزه با خشونت، و مبارزه با فساد اداری و تولید مواد مخدر، مساعی بیشتری را بخرچ دهد و سعی نماید تا انتخابات ماه آگست، انتخاباتی آزاد و منصفانه باشد.

XS
SM
MD
LG