لینک های دسترسی

Breaking News

بانک جهانی: اقتصاد جهان از جنگ جهانی دوم باینطرف برای اولین بار انقباض میکند


بانک جهانی میگوید احتمال دارد اقتصاد جهان در سال جاری برای اولین بار از جنگ جهانی دوم باینطرف انقباض نماید.

این سازمان قرضه دهنده، طی گزارشی که بروز سه شنبه منتشر شد، پیشگوئی میکند که اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹ به پیمانۀ ۱٫۷٪ انقباض خواهد کرد، در حالیکه در سال گذشته به پیمانۀ ۱٫۹٪ رشد نموده بود.

بانک جهانی همچنان میگوید انتظار میرود تجارت جهانی در سال جاری شش فیصد کاهش یابد، که اولین کاهش در ۸۰ سال میباشد.

بانک جهانی میگوید رشد در کشورهای روبانکشاف در سال جاری بطی شده و ۲٫۱٪ خواهد بود که تقریباً سه فیصد کمتر از سال ۲۰۰۸ میباشد.

همچنان بروز سه شنبه، سازمان همکاری اقتصادی و انکشاف گفت اقتصاد ۳۰ عضو عمدتاً متمول آن سازمان احتمالاً به پیمانۀ ۴٫۳٪ انقباض خواهد نمود.

گزارش این سازمان حاکیست که پس روی اقتصادی در سال ۲۰۰۹ بدتر خواهد شد و در سال ۲۰۱۰ به کمک تدابیر بین المللی تحریک اقتصادی، به آهستگی جهش کسب خواهد نمود.

XS
SM
MD
LG