لینک های دسترسی

Breaking News

افتتاح مرکز آموزش حقوقی در کابل


محمد قاسم هاشم زی، معین مسلکی وزارت عدلیه به تلویزیون آشنای صدای امریکا، هنگام افتتاح مرکز آموزش حقوقی کابل گفت، اگر کارمندان دفاتر حقوقی و وکلای مدافع در افغانستان درست آموزش داده شوند، دیگر در این کشور قانون زیر پا نخواهد شد.

مرکز مستقل ملی آموزش حقوقی که به همکاری ملی اداره انکشافی امریکا و کشور ایتالیا ساخته شده است، پس از این، زمینه آموزش های اساسی حقوقی را برای کارمندان لوی څارنوالی وزارت عدلیه و اعضایی انجمن وکلای مدافع افغانستان، فراهم مینماید.

در این مرکز سالانه ۲۰۰تن در بخش های حقوقی به مدت سه ماه آموزش داده میشوند که میتوانند بدون سپری نمودن دوره ستاژ به کار عملی آغاز نمایند.

قرار است در این مرکز استادانی از کشور قطر نیز به منظور تدریس در این مرکزخواسته شوند.

در حال حاضر در دیگر کشور های دنیا برای هر ۱۰۰نفر یک وکیل مدافع وجود دارد، اما در افغانستان هم اکنون برای هر سه هزار نفر یک وکیل مدافع هم وجود ندارد.

XS
SM
MD
LG