لینک های دسترسی

کودک دونیم ساله افغان برای جراحی گلویش راهی امریکاست


نازیه یک کودک دونیم ساله افغان سال گذشته در مربوطات منطقه چشماران گردیز ولایت پکتیا، در اثر بلیدن بالتی ساعت که در هنجره اش گیر مانده بود، بالایش در مدت یکسال ده بار عملیات جراحی گلو در شفاخانه بگرام صورت گرفته است.

داکتران شفاخانه بگرام میگویند این کودک هنوز هم مشکل در سیستم تنفسی اش موجود است.

آنان میگویند یک شفاخانه اطفال در شهر سنسینتی ایالت اوهایو ایالات متحده امریکا حاضر شده است تا تمامی مصارف تداوی این کودک و بود و باش مادر و برادرش را در جریان معالجه در امریکا تمویل نماید.

خانم قسمت، مادر نازیه، در صحبت های خود گفت: "مصروف کار در منزل بودم که ناگهان نازیه به زمین افتاد و بندش در گلویش به میان آمد و ما عاجل به سوی شفاخانه روان شدیم، اما در تمام شفاخانه های ولایت پکتیا امکانات تداوی وجود نداشت. به تیم باز سازی ولایتی PRT مراجعه نمودیم و آنان این کودک را به شفاخانه بگرام انتقال دادند و از یکسال به این سو زیر تداوی داکتران قرار دارد."

وی میگوید سال گذشته فکر میکردم نازیه را از دست داده ام، اما امروز خوشحال هستم که طفل خود را زنده میبینم.

محمد غنی گردیزی پدر نازیه که پیشه آزاد دارد میگوید: "توان مصارف تداوی کودک خود را نداشتم و امروز که از سوی تیم صحی ایالات متحده با مادر و برادرش به امریکا میرود خیلی خوشحال هستم."

جگرن روبرت الود، افسر نیروی هوایی ایالات متحده امریکا و داکتر معالج نازیه در صحبت های خویش به تلویزیون آشنای صدای امریکا گفت: "این کودک ده بار در مدت بیشتر از یکسال عملیات گردید، اما مشکل اساسی در سیستم تنفسی وی به وجود آمد که امروز این کودک جهت تداوی به ایالات متحده امریکا با مادر و برادرش سفر میکند."

مسوولان شفاخانه بگرام میگویند هر چند مشکلات صحی در افغانستان وجود دارد، اما آنان کوشش می نمایند خدمات صحی رایگان و موثر را به تمام بیماران این کشور انجام دهند.

ایالات متحده امریکا در کنار همکاری های گسترده در بخش های باز سازی، تعلیم و تربیه، اردو و پولیس ملی در بخش های صحی نیز مردم افغانستان را کمک مینماید.

XS
SM
MD
LG