لینک های دسترسی

زد و خورد در کجکی هلمند بیست تندرو را هلاک ساخت


ائتلاف به رهبری ایالات متحده در افغانستان میگوید، قوای ائتلاف و افغان بروز چهار شنبه در کجکی هلمند در یک حملۀ هوائی، ۲۰ تند رو را بقتل رسانیدند.

اعلامیه امروز ائتلاف میگوید، قوا در هنگامیکه در ولسوالی کجکی در حال گزمه بودند، از طرف ده ها تند رو مورد حمله هاوان و اسلحه خفیف قرار گرفتند و بعد از آن این حملۀ هوائی درخواست شد.

اعلامیه میگوید، قوا ینظامی ایالات متحده نخست خود را مطمئن ساخت که افراد ملکی دران ساحه وجود ندارد و بعد این حملۀ هوائی را تقاضا کرد.

گزارشی از تلافاتی در بین عساکر دیده نشده است. جنوب افغانستان مرکز شورش طالبان شمرده میشود که قسماً از تجارت غیر قانونی مزارع کوکنار در هلمند تمویل میگردد.

حکومت رئیس جمهور اوباما یک ستراتیژی تجدید نظر شده رابرای نبرد علیه تندروان در افغانستان و ثبات بخشیدن در پاکستان اعلام داشته است.

ستراتیژی جدید شامل تعبیۀ هزاران عسکر اضافی ایالات متحده در افغانستان و فراهم نمود نپول بیشتربرای تربیۀ پولیس و انکشاف مناطق قبایلی است.

XS
SM
MD
LG