لینک های دسترسی

امضای توافق بین ایالات متحده و ازبکستان در مورد راۀ تدارکاتی


وزارت دفاع ایالات متحده میگوید ایالات متحده و ازبکستان توافقی را بامضا رسانیدند که به تدارکات غیر مهلک اجازه داده میشود از طریق آن کشور آسیای مرکزی بقوای ایالات متحده و ناتو در افغانستان انتقال داده شود.

اسلام کریموف، رئیس جمهور ازبکستان این معامله را در ماۀ فبروری اعلام کرده بود و وزارت دفاع میگوید این توافق بروز جمعه رسماً امضا شد.

بری وتمن، سخنگوی وزارت دفاع گفت این پیمان جدید راۀ انتقال تجارتی را برای مواد غذائی و سایر موادی که از طریق ازبکستان بسوی افغانستان میرود، تاسیس مینماید.

ایالات متحده و ناتو در خلالحملات روزافزون شورشیان بر راه های تدارکاتی در پاکستان و اخراج بالقوۀ قوای ایالات متحده از یک پایگاه در قرغزستان، در صدد راه های تدارکاتی برای قوای خود در افغانستان شدند.

XS
SM
MD
LG