لینک های دسترسی

سطح بیکاری در ماۀ مارچ به بلندترین حد طی ۲۵ سال گذشته رسید.


در ماۀ مارچ سطح بیکاری در ایالات متحده به بلندترین حد طی ۲۵ سال گذشته رسیده و ۶۶۳ هزار شغل از بین رفته و تعداد بیکاران به ۸٫۵٪ رسیده است.

گزارش روز جمعۀ وزارت کار و کارگر نشان میدهد که ۱۳ ملیون امریکائی بیکار و ملیون ها تن دیگر صرف ساعات کمتر کار در هفته مییابند .

یک گزارش جداگانه از یک انستیتوت مدیران تشبثات حاکیست که سکتور خدمات که قسمت بیشتر اقتصاد ایالات متحده را تشکیل میدهد در ماۀ مارچ برای ششمین ماۀ متواتر انقباض نمود.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده گفت ارقام بیکاری یاد دهندۀ یک چالش جهانی است که توسط بحران اقتصادی ایجاد گردیده است. آقای اوباما در جریان بازدید روز جمعه از آلمان سخنرانی میکرد که طی آن او همچنان از کشورها تقاضا نمود تا برای بهبود اقتصاد جهانی همکاری کنند.

XS
SM
MD
LG