لینک های دسترسی

توافق رهبران ناتو روی موضوع افغانستان و منشی عمومی آینده


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید کنفرانس سران ناتو بطور محکم و به اتفاق آرا از استراتیژی جدید ایالات متحده با رابطه به افغانستان پشتیبانی کرده است.

آقای اوباما در یک کنفرانس مطبوعاتی در اشتراسبورگ فرانسه گفت جنگ در افغانستان نمیتواند تنها جنگ ایالات متحده باشد و ناتو بمنظور رسیدن به اهداف در افغانستان منابع حقیقی را در اختیار قرار داد.

اما او گفت برای شکست دادن شورش طالبان به منابع بیشتر ضرورت است. آقای اوباما توافق اعزام ۵۰۰۰ عسکر اضافی را به افغانستان و تعهد آنها را برای فراهم کردن ملیون ها دالر نمایانگر جدی بودن ناتو در قسمت افغانستان خواند.

رهبران ۲۸ کشور عضو ناتو آندری فوگ راس موسن، صدراعظم دنمارک را بحیث منشی عمومی جدید آن اتحادیه تعیین نموده و مشی مشترک بارابطه به افغانستان را تصویب کردند.

یاپ دی هوپ سکفر، که دورۀ خدمتش بحیث منشی عمومی ناتو بسر میرسد، توافق را در مورد جانشینش اعلام نموده خاطر نشان ساخت که ترکیه از اعتراض خود علیۀ آقای راسموسن منصرف گردید.

این رهبران همچنان از رهبران افغانستان تقاضا کردند که باوجود قوانین جدید که بسیاری تلقی میکنند حقوق زنان را مقید میسازد، این حقوق را تضمین نمایند.‏

منشی عمومی ناتو گفت این کنفرانس سران موافقه نمود تا از شورای ناتو و روسیه برای حفظ علایق بین اتحادیه و روسیه استفاده نموده و اختلافات با روسیه را مورد بحث قرار دهد. رهبران همچنان کار روی یک مفکورۀ استراتیژیکی جدید برای اتحاد را که درین جلسات شصتمین سالگرد تاسیس خود را تجلیل کرد، هدایت داد.

XS
SM
MD
LG