لینک های دسترسی

نیویارک تایمز: و عده رهبران ناتو برای اعزام عساکر بیشتر به افغانستان


ستیفن ایرلنگر و هیلینی کوپر برای روزنامه نیویارک تایمز نوشته اند، درحالیکه خشم مظاهره کننده گان برافروخته بود، رهبران ناتو بروز شنبه وعده نمودند تا در پاسخ به مبارزات رئیس جمهور اوباما برای افغانستان تعداد کم عساکر را به وظایف موقتی تامین امنیت بفرستند.

آقای اوباما برای حضار جهانی به واضح ترین الفاظ جزیات ماموریت خود را بادرنظرداشت استراتیژی خروج ابراز داشت. او بر عملیات شدید علیه القاعده نسبت به تحقق حقوق و آوردن دموکراسی غربی تاکید نمود.

او گفت هر آن چه را ممکن باشد برای انفاذ قانون، حقوق بشر، تعلیم و تربیه زنان، انکشاف اقتصادی و زیربنائی در افغانستان انجام خواهند داد ولی باید مردم بدانند که اولین دلیل حضور غرب در آنجا ریشه کن ساختن القاعده است تا بر اعضای متحدین حمله کرده نتواند.

هزاران تن مظاهره کننده با پولیس برخورد نموده یک هوتل و پوسته سرحدی را حین برگزاری جلسه در ستارزبرک به آتش کشیدند. و رهبران ناتو بلاخره به توافق رسیدند تا سکرتر جنرال جدید را انتخاب نمایند. انتخاب اندریس فو رسموسن، صدراعظم دنمارک چند روز بعد از مذاکره بخاطر مخالفت ترکیه صورت گرفت.

جنگ افغانستان نیز رهبران ناتو را از هم علحیده ساخته بود. باوجود استقبال گرم و تمجید از طرز کار و اهداف رئیس جمهور اوباما، تقاضای او بخاطر حضور طولانی تر نظامیان اروپائی در افغانستان در حاشیه قرار گرفت.

طوریکه توقع میرفت، قصر سفید روز شنبه اعلام کرد که متحدین اروپائی تعهد نمودند تا پنج هزار نیروی اضافی را به افغانستان اعزام نمایند. ولی سه هزار آن قرار است بشکل موقت برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری در ماه آگست تعبیه شوند.

چهارده صد تا دوهزار عسکر دیگر بخاطر تربیه اردوی و پولیس ملی افغانستان اعزام خواهد شد.

در سال جاری آقای اوباما تعداد عساکر امریکا را از ۳۸ هزار تا ۶۸ هزار افزایش داده جنگ را قسماً امریکایی میسازد. هدف استراتیژی جدید که اروپا بر آن تاکید میکرد، ایجاد نیرو های امنیتی خوبتر افغانی بوده تا امنیت افغانستان را تامین کنند و زمینه برای خروج غرب مساعد شود.

بخش اعظم استراتیژی جدید اوباما، که طی هفته جاری آنرا به رهبران ناتو رسماً تقدیم کرد، اهداف حکومت جدید، خصوصاً معاون رئیس جمهور را منعکس میسازد که تعین اهداف محدود و قابل اجرا برای افغانستان میباشد.

از یک دپلومات اورپائی که نخواسته نامش افشا شود، روزنامه نیویارک تایمز نقل قول نموده نوشته است که هیچ کس نمیخواهد بشکل علنی بگوید ما روی استراتیژی خروج خود از افغانستان صحبت میکنیم. ما از آن کشور خارج خواهد شدیم. شاید چند سال را دربر گیرد، ولی ما کوشش میکنیم تا از آنجا خارج شویم.

اروپائی ها وعده همکاری را نمودند، ولی آنچه را وعده نموده کمتر از توقع امریکا بود. جرمنی و هسپانیه گفت ۶۰۰ عسکر را اعزام خواهد کرد در حالیکه برتانیه ۹۰۰ عسکر.

اورپا همچنان بخاطر حمایه از تربیه نیرو های امنیت ۱۰۰ میلیون دالر و در بخش کمک های بشری ۵۰۰ میلیون دالر وعده نمود.

XS
SM
MD
LG