لینک های دسترسی

اجساد ده ها مهاجر افغان در یک کانتینر کشف گردید


پولیس پاکستان گفت، بروز شنبه اجساد حد اقل سی و پنج مهاجر غیر قانونی در صوبه سرحد پاکستان در نزدیک سرحد افغانستان، از داخل یک کانتینر کشف گردید.

مقامات پاکستانی میگویند نزدیک به ۵۰ مهاجر افغان در داخل یک کانتینر باربری بروز شنبه مرده یافت شدند که به مقایسه به گزارش ابتدایی شمار کمتر درین حادثه هلاک شده اند.

مامورین پاکستانی در ایالت جنوب غربی بلوچستان بروز یکشنبه گفت رقم تلفات حالا بین ۴۶ یا ۴۸ قرار دارد.

اما کدام توضیح فوری برای این تفاوت ارائه نشده است. رقم قبلی تلفات بیش از ۵۰ گزارش شده بود.

حدود ۵۰ مهاجر دیگر بروز شنبه در داخل یک کانتینر باربری که فکر میشود راهی ایران بود، بیهوش دریافت شدند.

مامورین محلی میگویند این کانتینر از افغانستان آمده و در حدود بیست کیلو متری جنوب شهر کویته مشاهده شده است.

بعد از آنکه شاهدان گفتند که وی این عراده را در ایستگاه لاری ها رها نمود، پولیس در صدد یافتن رانندۀ لاری ایست که این کانتینر را حمل میکرد.

در یک یک خبر دیگر، پولیس پاکستان بروز شنبه گفت، یک کارمند امریکایی امداد ملل متحد که دو ماه قبل، در امتداد سرحدات آن کشور با افغانستان اختطاف گردیده بود، رها گردیده است.

یک مامور ارشد پولیس در کویته گفت، جان سولیکی که توسط مردان مسلح در دوم ماه فبروری در شهر کویته ایالت بلوچستان اختطاف گردیده بود، توسط اختطاف کنندگانش در یک قریه رها گردید و اکنون در حفاظت پولیس بسر میبرد.

ملل متحد تا کنون رهایی او را تائید نکرده است.

XS
SM
MD
LG