لینک های دسترسی

Breaking News

ایالات متحده و اتحادیه اروپا - عکس العمل در مقابل پرتاب راکت توسط کوریای شمالی


ایالات متحده و اتحادیه اروپا از جامعۀ جهانی میخواهند تا بعد از آنکه کوریای شمالی در سر پیچی از یک فیصله نامۀ شورای امنیت دست به پرتاب یک راکت زد، اقدام عاجل نماید.

قدرت های جهانی طی یک بیانیه مشترک پیون یانگ را متهم به انکشاف توانایی راکت های بالستیک نموده که کشور های دارای اسلحۀ کشتار جمعی را تهدید نماید.

آنها از خواهان یک پاسخ بین المللی گردیدند که نشان دهد از فیصله نامه های شورای امنیت ملل متحد سرپیچی صورت گرفته نمیتواند.

این شورا در پاسخ به تقاضای جاپان برای برگزاری جلسۀ اضطراری امروز یکشنبه بساعت هفت شام بوقت گرینویچ ملاقات خواهد کرد.

کوریای شمالی میگوید آنکشور یک قمر مصنوعی را منحیث بخشی از یک پروگرام فضایی صلح آمیز به مدار فرستاد. این حکومت کمونیست میگوید وسیله مذکور موسیقی انقلابی در فضا پخش میکند.

اما اردوی ایالات متحده میگوید هیچ چیزی به مدار داخل نشده است. آنها میگویند بخش اول این راکت در بحیرۀ جاپان سقوط نمود و بخش های باقیمانده در اوقیانوس آرام فرود آمد.

XS
SM
MD
LG