لینک های دسترسی

انفجارات متعدد در عراق ۳۲ تن را هلاک ساخت


پولیس عراق میگوید انفجارات در ۶ موتر در سراسر عراق بروز دوشنبه ۳۲ تن را هلاک ساخته و ده ها تن دیگر را مجروح ساخته است.

مرگبار ترین این حملات در شهر صدر جایکه مقامات میگویند انفجار حد اقل ۱۰ نفر را هلاک و ۲۸ نفر دیگر را مجروح ساخت، صورت گرفت.

انفجار دیگر در نزدیک گروهی از کارگران در مرکز بغداد رخ داده و ۶ نفر را هلاک و ۱۶ تن دیگر را مجروح نمود.

بم دیگر که هدفش قطار موتر های حامل مامور وزارت داخله عراق بود، دو تن را کشته و چندین تن دیگر را در شرق بغداد مجروح ساخت.

انفجار چهارمی در بغداد حد اقل دو نفر را هلاک نمود.

چند ساعت بعد از انفجار چهارمی، دو انفجار دیگر در منطقه ام المالف بغداد صورت گرفته و ۱۲ تن را کشته و بیش از ۲۵ تن دیگر را مجروح ساخت.

XS
SM
MD
LG