لینک های دسترسی

مصاحبه رادیویی با هيلری کلنتن، وزير خارجه ایالات متحده در مورد افغانستان


هيلری کلنتن، وزير خارجه امريکا، بروز يکشنبه در مصاحبۀ با بخش افغانستان راديو اروپای آزاد/راديو آزادی در مقر آن در پراگ، از حقوق زنان افغانستان حمايت نموده و اظهار داشت که در مورد قانون جدید و بحث‌ انگيزی که زنان اهل تشیع را محدود میسازد، نگران میباشد.

وی گفت:

"این قانون ممانعت های شدیدی را سر راه اطفال و زنان قرار میدهد و به هیچگونه مطابق به جهتی نیست که افغانستان بسوی آن روان است. من مراتب نگرانی خود را مستقیماً با رئیس جمهور کرزی در میان گذاشته ام."

این قانون جنجال برانگیز برای خانواده های شیعه افغانستان، در جمله دیگر ممانعت ها، میگوید که زنان برای خروج از منزل برای فرا گیری درس و تعلیم و یا رفتن بکار، باید اجازه همسر و یا پدر خود را اخذ نمانید. این قانون همچنان تجاوز مرد به همسرش را مجاز میداند

خانم کلنتن در اینمورد میگوید:

"من امیدوارم تا رهبران افغانستان بدقت این قانون را مورد بررسی قرار دهند و درک نمایند که این قانون به نفع افغانستان و مخصوصاً به نفع زنان و اطفال آنکشور نمی باشد."

در این اولین فرصتی که هلیری کلنتن به حیث وزیر خارجه امریکا، برای جواب گویی مستقیم سوالات مردم افغانستان حاضر بود، تلفن های بیشماری به رادیو آزادی رسید.

داکتر سمیع اله باشنده شهر کابل سوال نمود:

"از وزیر خارجه امریکا سوال میکنم که در بمباردمان سال قبل در ولسوالی شیندند،۱۱۰ فرد بیگناه ملکی کشته شدند،و در جمله بازماندگان یکدخترک هشت ساله میباشد که یتیم مانده است. شما در مورد آینده این دخترک چی میگوید؟"

خانم کلنتن در جواب اظهار داشت: که وی از کشته شدن مردم ملکی متاسف است، وی میگوید این یک حادثه غمناک است بر هر شکلی که باشد و در هر جای که اتفاق بیفتد. خانم کلنتن گفت، وی به حیث یک مادر قلبش برای این دخترک یتیم میتپتد و امیدوار است که در این یکسالی که گذشت، وی توانسته باشد سرپناهی بیابد. وزیر خارجه امریکا گفت:

"در مورد جلوگیری از تلفات ملکی ما از نزدیک با حکومت افغانستان همکاری میکنیم. و یقیناً بعد از این حادثه که شما یاد کردید، تغیراتی در مشی ها و عملیات نظامی بوجود آمده است."

وی اظهار داشت که مشی ایالات متحده، نتیجه ادامه خشونت هایست که توسط طالبان، القاعده و حامیان شان صورت میگیرد. خانم کلنتن میگوید، آنان هیچ ارزشی برای زندگی در هر شکلی که باشد، قایل نیستند. ما میدانیم که ادامه اعمال آنان ساختار اجتماعی مردم افغان را برهم زده و نابود خواهد نمود.

این شنونده که خود را بحیث یکی از هوا داران طالبان میخواند از ولایت کنر تلفن کرده و از خانم کلنتن سوال نمود:

"خانم وزیر! در جریان مبارزات انتخاباتی، بسیاری از مسلمانان انتظار داشتند که حکومت جدید، مورد توجه مسلمانان جهان قرار خواهد گرفت. مسلمانان جهان از مشی های حکومت قبلی بسیار نا امید بودند، ولی حال حکومت جدید هم تصمیم گرفته است تا تعداد بیشتری از نیرو های خود را به افغانستان ارسال دارد تا اطفال و زنان بیگناه بیشتر کشته شده و خانه های شان ویران گردد."

حاجی حبیب در ادامه سوال خود گفت: چی منظوری این نوع استراتیژی خواهد داشت؟

خانم کلنتن در جواب گفت: آنچه ما امیدوار هستیم انجام دهیم آنست که با همکاری حکومت و اردوی ملی افغانستان، زمینه امنیت و مصئونیت را برای مردم فراهم سازیم تا آنان قادر گردند کار های خود را انجام دهند.

وزیر خارجه امریکا ادامه داد:

"با توجه به مشوره های که در رابطه به احتیاجات مردم افغانستان صورت گرفته است، افزایش این نیرو ها و کارکنان ملکی برای ساحاتی چون زراعت، یکی از راه هایست که ایالات متحده و دیگر کشور ها را برای آینده افغانستان متعهد میسازد."

خانم کلنتن میگوید ما انتظار نداریم تا برای مدت زمان طولانی با عساکر در آنجا باقی بمانیم. ما توقع داریم تا بحیث یکدوست در آنجا باشیم. ولی نخست باید امنیت و مصئونیت را برای مردم فراهم نمائیم.

هلیری کلنتن، در سفر به پراگ، رئیس جمهور اوباما را همرایی میکند که غرض مذاکره با رهبر جمهوری چک که در حال حاضر رهبری دورۀ اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، عازم آنکشور گردیده است.

XS
SM
MD
LG