لینک های دسترسی

نیویارک تایمز: حملات طیارات بی پیلوت امریکایی در پاکستان 'افزایش میابد'


روزنامه نیویارک تایمز مینوسد، با وجود مقاومت از جانب تندروان پاکستانی، مامورین ارشد حکومت امریکا بروز دوشنبه گفتند، ایالات متحده در نظر دارد استفاده طیاره های بدون پیلوت را بخاطر حمله بر تندروان در مناطق قبائلی پاکستان افزایش داده و ساحه عملیات خود را در داخل پاکستان توسعه دهد.

در مطلب به نقل از یک رهبر طالبان آمده که هشدار داده است اگر اداره استخبارات مرکزی امریکا (سی آی ای) شلیک راکت را به تندروان توقف ندهد، دو حمله انتحاری را در انجام خواهد داد.

مامورین پاکستانی ابراز نگرانی نموده اند که شلیک راکت از طیاره های بدون پیلوت، خشونت را در پاکستان افزایش میدهد و بعضی مامورین امریکایی میگویند آنها نیز در مورد بعضی از جوانب استفادۀ طیاره های بدون پیلوت، نگران اند.

ولی بروز دوشنبه زمانیکه امیرالبحر مایک مُلن قوماندان قوماندانی مرکزی نظامی امریکا و ریچارد هولبروک فرستادۀ خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان به اسلام آباد رسیدند، این مامورین امریکایی گفتند حکومت در نظردارد حملات راکتی را افزایش دهد – زیرا این کار با طرح رئیس جمهور اوباما، برای پراگنده ساختن، خلع سلاح و شکست دادن القاعده در پاکستان و افغانستان، و همچنان حمله بر سایر گروه های تندرو مرتبط با القاعده، مطابقت دارد.

نیویارک تایمز افزوده است، مامورین پیشنهاد نمودند اگر پاکستان حملۀ بر تندروان را از بلوچستان کاهش ندهد، تندروان بر آن ایالت نیز حمله خواهند کرد.

قانونگذران پُرنفوذ امریکایی از موقف حکومت جدید ایالات متحده حمایت نموده اند.

کارل لیفن سناتور دموکرات از ایالت میشیگن و مسول کمیته خدمات نظامی سنا هفته گذشته گفت زمانیکه یک راکت باعث کشته شدن غیرنظامیان میگردد قیمت بلندی دارد، ولی یکی از موثرترین اسباب نیز است.

مطلب ادامه یافت، حملات در پاکستان تنها در مناطق قبائلی منحصر بوده است و مامورین میگوید آنها ۹ تن از ۲۰ رهبر ارشد القاعده را بقتل رسانده اند. مامورین امریکایی میگویند حملات راکتی بعضی از رهبران طالبان و القاعده را وادار ساخته تا بسوی کویته بروند.

این طرح باعث مخالفت شدید مامورین پاکستانی، نگرانی مامورین سابقۀ امریکا و بعضی تحلیل گران گردیده است که آنها میگویند حملات باعث کشته شدن غیرنظامیان گردیده و در بیثباتی آن کشور دارای سلاح ذروی می افزاید.

مامورین ارشد امنیت ملی امریکا فهرست اشخاصی را تصویب میکنند که باید مورد حمله قرار گیرند، و وکلا نیز تصمیم میگیرند که آیا هر حمله تحت قوانین بین المللی قابل توجیه میباشد یا نه.

XS
SM
MD
LG