لینک های دسترسی

ریس جمهور ایتالیا در مورد زلزله مهیب روز دوشنبه در آنکشور


گیورگوی نوپیلوتانو، ریس جمهور ایتالیا تقصیر ویرانی ناشی از زلزله روز دوشنبه در مرکز ایتالیا را بر آنچه وی آنرا "بی مسولیتی" در معیار اعمار ساختمان ها خواند، انداخته است.

نویپولوتانو گفت مسولین باید وجدان های خود را ارزیابی کنند. او بروز پنجشنبه در شهر ویران شده اکیلا در بعد از وقوع یک سلسه زلزله های بعدی صحبت میکرد.

این زلزله حد اقل ۲۷۹ نفر به شمول حد اقل ۲۰ طفل را هلاک ساخت. کارمندان امور نجات بروز پنجشنبه سه جسد را از تحت یک لیلیه ویران شده بیرون کشیدند.

به گفته مقامات محلی، حد اقل ۱۰ نفر هنوز هم مفقود الاثر اند.

XS
SM
MD
LG