لینک های دسترسی

با وجود اقتصاد خراب، مصرف امریکاییان روی حیوانات اهلی زیاد است


اقتصاد خراب در امریکا باعث شده است امریکایی کمتر پول مصرف کنند. ولی تحقیقات نشان میدهد که امریکاییان هنوز هم بطور اوسط سال یک هزار دالر بر حیوانات اهلی مورد پسند خود مصرف میکنند.

بصورت عموما، امریکاییان در یک سال ۴۱ میلیارد دالر روی حیوانات اهلی خانگی مصرف میکنند.

یکی از معلمین متقاعد امریکایی در مورد علت مصرف پول بر حیوانات اهلی میگوید، امریکاییان عقیده دارند داشتن سگ فشار خون را پایین میسازد.

و این به اثبات رسیده است که سگ ها، مردم بخصوص افراد مسن را آرام تر و خوشحال تر نگمیدارند.

طبق احصاییه ملی موسسه تولیدات مواد برای حیوانات خانگی، امرکاییان دارای ۷۵ میلیون سگ و ۸۸ میلیون پشک هستند. و در هر ۱۰ خانه، شش خانه دارای یک حیوان اهلی است.

به گفته یکی از مغازات حیوان فروشی، در فروش حیوانات وحشی چون مار، موش خرما و خوک نیز افزایش به عمل آمده است.

XS
SM
MD
LG