لینک های دسترسی

ذوب سطوح یخ بسته اقیانوس قطب شمال و گرم شدن بیشتر زمین


ساینس دانان امریکایی میگویند سطح یخ بسته اقیانوس قطب شمال نهایت نازک شده است.

به گفته تام وگنر، کارمند ناسا، اداره امور فضایی امریکا، نازک شدن سطح یخ بسته اقیانوس یکی از عمده ترین مثال گرم شدن زمین به علت صعود گاز های "گلخانه ای" به فضا است.

وگنر میگوید نازکی بیشتر سطح یخ به معنی آب شدن بیشتر یخ بوده و این باعث میشود درجه حرارت زمین از این هم بلند تر برود.

او میگوید در حال حاضر مناطق یخ زده قطب شمال، ایر کاندیشن زمین تلقی میگردد که مانند آیینه شعاع آفتاب را از سطح زمین به جهت دیگری منعکس میسازد.

ولی با آب شدن این یخ ها، اشعه افتاب با آب اقیانوس ها به تماس شده و حرارت زمین را گرمتر میسازد.

XS
SM
MD
LG