لینک های دسترسی

آمادگی رئیس جمهور کوریای شمالی برای انتقال قدرت به جانشینش


کیم جونگ ایل، رئیس رهبر کوریای شمالی، جانگ سونگ تایک، خسر برۀ خود را ترفیع داده و به کمیسیون دفاع ملی تعیین نموده است.

تقررجانگ نقش غیر رسمی او را منحیث شخص شماره دوی آقای کیم، تائید میکند.

مفسرین میگویند احتمال دارد جانگ ۶۳ ساله در صورت مرگ آنی کیم، رئیس جمهور سرپرست باشد.آنها میگویند نقش جانگ پشتیبانی از انتقال احتمالی قدرت و آماده ساختن یکی از سه پسر آقای کیم برای رهبری باشد.

تقرر جانگ امروز در جریان افتتاح جلسۀ جدید پارلمان، صرف چند روز بعد ازان رخ داد که کوریای شمالی با پرتاب یک راکت مشاجره ای ایجاد کرد. پیونگ یانگ میگوید یک ماهواره را بمدار قرار داده ولی ایالات متحده، جاپان و سایر کشورها میگویند شلیک راکت آزمایش یک راکت قاره پیما بود.

XS
SM
MD
LG