لینک های دسترسی

طرفداری رهبر مذهبی از قانون ازدواج در افغانستان و انتقاد او از غرب


یک رهبر مذهبی عمدۀ افغانستان از قانون جنجال برانگیز ازدواج مدافعه کرده و اتهام وارد مینماید که قدرت های غربی وقتی نتایج دیموکراسی را نیمپذیرند دران مداخله میکنند.

محمد آصف محسنی بروز شنبه گفت این قانون ماحصل یک عملیۀ دیموکراتیک است و اکثر اعتراضات نتیجه تعبیر ضعیف ازان میباشد.

منتقدین این قانون ادعا میکنند که در اساس این قانون با مکلف ساختن زنان به مقاربت جنسی با شوهران شان، در هر چهار روز، باستثنای مریضی، تجاوز بر همسران را مشروع میسازد. آنها همچنان میگویند این قانون زنان را از ترک منزل بدون استیذان شوهران شان منع میکند.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان این قانون را تحت ارزیابی قرار داده، مانع تنفیذ آن گردیده است.

محسنی میگوید هر زن حق دارد از مقاربت جنسی امتناع ورزد در صورتی که مریض باشد، یا وضع حمل نموده باشد و یا روزه داشته باشد.

محسنی همچنان میگوید شریعت ازین قانون طرفداری کرده و هرنوع تغیر دران تخطی از حقوق قانونی جامعۀ شیعۀ افغانستان میباشد.

اگرچه قانون اساسی افغانستان حقوق زنان و مردان را مساوی اعلام کرده ولی به جامعۀ شیعۀ کشور ، که تقریباً ۲۰٪ نفوس افغانستان را تشکیل میدهند اجازه میدهد یک قانون جداگانۀ فامیلی باساس عنعنات مذهبی شان داشته باشند.

ایالات متحده، ملل متحد و ناتو ازین قانون انتقاد کرده اند.

رئیس کمیسیون حقوق بشر ملل متحد گفته است که ممکن است این قانون شدیداً از حقوق زنان تخلف نموده باشد.

یک سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده هفتۀ گذشته گفت که ایالات متحده مسرور است که میشنود قانون تحت ارزیابی مجدد قرار میگیرد.

XS
SM
MD
LG