لینک های دسترسی

هلاکت ۸ نفر در جریان خشونت ها در جنوب غرب پاکستان


در حالیکه خشم روی قتل سه رهبر ملیت پرست در جنوب غرب پاکستان افزایش مییابد، تعداد تلفات نیز بیشتر میگردد.

پولیس پاکستان در ولایت بلوچستان میگوید بروز شنبه اجساد شش معدن چی در یک شهرک در نزدیک کویته، مرکز ولایت کشف گردید. هر شش نفر در ناحیۀ سر هدف گلوله قرار گرفته بودند.

مقامات همچنان میگویند افراد مسلح یک فرد پولیس و یک نفر ملکی را در واقعات جداگانه بروز شنبه در کویته، بقتل رسانیدند.

گروه های سیاسی در ولایت بلوچستان در هفتۀ جاری خواستار احتجاج علیۀ قتل سه رهبر بلوچ شدند.

در کویته احتجاج کنندگان بمجرد شنیدن خبر قتل ها موترها را به آتش کشیدند و در سایر مناطق دران ولایت شورش کردند.

قربانیان اعضای یک کمیتۀ حکومت بودند که برای تحقیق قضیۀ افراد ناپدید شده دران ولایت تشکیل شده بود.

XS
SM
MD
LG