لینک های دسترسی

'در قسمت انتخابات افغانستان باید از سابقۀ ویتنام عبرت گرفت' 


روزنامۀ نیویارک تایمز در شمارۀ روز یکشنبه در مورد چگونگی دایر ساختن انتخابات در افغانستان.

روزنامۀ لاس انجلس تایمز هشدار میدهد که در قسمت انتخابات افغانستان باید از سابقۀ ویتنام عبرت گرفت.

روزنامۀ نیویارک تایمز مینویسد که در دفتر وزیر داخله نقشه ایست که نشان میدهد تقریباً مناصفۀ افغانستان حوزۀ خطر است.

ده ها ولسوالی از ۳۶۴ ولسوالی افغانستان سیاه رنگ شده که نشان میدهد تحت کنترول طالبان است و ۱۵۶ ولسوالی در خطر فوق العاده قرار دارد.

این نقشه سؤال مشکلی را مطرح میکند و آن اینکه آیا افغانستان تحت چنین شرایطی میتواند انتخابات ریاست جمهوری سراسری را طی کمتر از پنج ماه دایر کند؟

روزنامه نوشته که بقول ریچارد هالبروک نمایندۀ خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان و مایک ملن، رئیس لوی درستیزهای قوای مسلح ایالات متحده که روز یکشنبۀ گذشته از افغانستان دیدن کردند، انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی موضوع عمدۀ مباحثات است.

در حال حاضر، مقامات افغانی و متحدین امریکائی و ناتوی شان میگویند که مطلقاً مصمم هستند تا انتخابات تاریخ ۲۰ آگست را براه اندازند.فسخ یا بتعویق انداختن انتخابات نه تنها اذعان این موضوع است که جنگ بخوبی پیش نمیرود بلکه همچنان کشور را بیک بحران سیاسی و قانون اساسی غوطه ور خواهد ساخت.

نیویارک تایمز مینویسد که در عین زمان نگرانی های فزاینده ای وجود دارد که ولو که قوای ناتو و افغانی مراکز رای گیری را بقدر کافی مصون سازند، در رای گیری به اندازه ای دست بازی صورت خواهد گرفت که اعتبار آن و حکومات فعلی و آیندۀ افغانستان مورد سؤال قرار بگیرد.

چندین مامور افغانی و غربی در کابل گفتند که شورشیان طالب در یک منطقۀ وسیع ولایات جنوبی قندهار، هلمند، ارزگان و زابل چنان کنترول قایم کرده اند که باوجود ۳۰ هزار عسکرامریکائی که قرار است به افغانستان سوق داده شوند، انتخابات در بعضی مناطق دایر نخواهد شد.

کرستوفر الکزاندر، معاون رئیس ادارۀ کمک ملل متحد برای افغانستان یعنی یونما، به روزنامۀ نیویارک تایمز گفت مسلماً در بعضی ولسوالی ها، مخصوصاً در ولایت هلمند دایر نمودن انتخابات مشکل خواهد بود. اما او علاوه کرد که اکثریت ولسوالی ها، باستثنای ۸ یا ۱۰ ولسوالی در عملیۀ ثبت نام اشتراک کردند.

ولی بعضی مردم این قدر مطمئن نیستند و مردم بخاطر جنگ و نا امنی و عدم پیشرفت حکومت ناراض هستند و رای نخواهند داد.در عین زمان، کاندیدان مخالف حکومت از هم اکنون در مورد تقلب ابراز نگرانی کرده و بی نظمی ها را در عملیۀ ثبت نام مثال میدهند.

روزنامۀ نیویارک تایمز مینویسد که حنیف اتمر، وزیر داخلۀ جدید اذعان میکند که آماده ساختن قوای پولیس که مزد کم میگیرند و تعلیمات کافی ندیده اند برای فراهم کردن انتخابات چالش فوق العاده بزرگی است.

او گفت عساکر ناتو و امریکائی بمناطق خطرناک جنوب افغانستان مستقر خواهند شد و عساکر افغانی بمناطق نسبتاً محفوظ سوق داده خواهند شد تا امنیت انتخابات را فراهم کنند.اما قوای امریکائی و ناتو برعلاوۀ ماموریت فراهم کردن امنیت برای انتخابات، وظیفۀ ریشه کن کردن شورش را نیز بعهده دارند.

بعضی از مامورین غربی در افغانستان هشدار میدهند که این تعداد عساکر اضافی امریکائی و ناتو برای تغیر در بن بست در جنوب افغانستان کم است و این عساکر صرف خواهند توانست امنیت انتخابات را فراهم کنند.اما ادمیرال ملن با این نظر موافق نیست و میگوید این عساکر اضافی تغیر درین معادله را آغاز خواهند کرد.

نیویارک تایمز مینویسد در حالیکه مقامات انتخابات میگویند عملیۀ ثبت نام مؤفق بود، مردم در جنوب افغانستان میگویند که افغانها بشمول طالبان بخاطر علاقه به انتخابات ثبت نام نکرده اند بلکه ازان کارت ها استفاده نموده و به آسانی از نقاط تفتیش عبور میکنند.

عبدالرحیم یک زمین دار ولایت ارزگان که خانوادۀ خود را از بیم جنگ به ترین کوت مرکز ولایت انتقال داده میگوید مردم به خانه های خود رفته نمیتوانند چه خاصا که بروند و در انتخابات رای بدهند.

هنوز معلوم نیست که طالبان کوشش خواهند کرد انتخابات را مختل بسازند یانه ولی سخنگوی طالبان میگوید مخالف انتخابات ریاست جمهوری است زیرا سیستمی است که توسط خارجیان تحمیل شده است.

روزنامۀ لاس انجلس تایمز در شمارۀ روز شنبۀ خود در مورد انتخابات افغانستان نوشته که در انتخابات افغانستان باید از جنگ ویتنام عبرت گرفت.

روزنامه مینویسد که در سال های اول دهۀ ۱۹۷۰ ایالات متحده مذاکرات را با کوریای شمال آغاز کرد و یک انتخابات غیرمنصفانه در سایگان براه افتاد.نوین وان تیو، رئیس جمهور برحال فاسد پنداشته میشد و حکومت ایالات متحده ازان واقف بود.اما حکومت امریکا نه تنها از او پشتیبانی کرد بلکه از دست بازی او در قانون انتخابات که تمام رقبای تیو را از بین برد نیز چشم پوشی نمود.

روزنامه مینویسد که هنری کیسنجر، مشاور امنیت ملی ریچارد نکسن پشتیبانی از وان تیو را برای مصالح ملی ایالات متحده حتمی خواند.نتیجه این شد که بقول سفیر وان تیو در واشنگتن دست بازی در انتخابات مخرب ترین و بی ثبات سازنده ترین همۀ عوامل ثابت گردید.

عاقبت آن انتخابات ایالات متحده را از فرصتی محروم ساخت که بعد از خروج از ویتنام یک رهبری مشروع را بجا گذارد تا از پشتیبانی مردم بهره مند بوده و شانس بقا داشته باشد.

روزنامۀ لاس انجلس تایمز مینویسد که براک اوباما، رئیس جمهور در مورد اهمیت این انتخابات در افغانستان صحبت کرد و ایالات متحده ۴۰ ملیون دالر برای آن کمک کرد، ولی تا بحال در بارۀ صادقانه بودن آن چیزی گفته نشده است.

روزنامه مینویسد که دو چیز در افغانستان محبوبیت ندارد یکی طالبان و دیگری حکومت حامد کرزی، رئیس جمهور که وسیعاً اظهار عقیده میشود مانند حکومت وان تیوب ویتنام فاسد است.

انتخابات آزاد و منصفانه بضرر طالبان تمام میشود.چنین انتخاباتی همچنان به حکومت افغانستان کمک میکنداعتماد مردم را دوباره بدست آورد.ولی اگر پنداشته شود که انتخابات قلابی است بنفع طالبان تمام خواهد شد و مردم امریکا از ادامۀ اشتغال ایالات متحده در افغانستان پشتیبانی نخواهند کرد.

XS
SM
MD
LG