لینک های دسترسی

کاه گل کاری سمبولیک یک سرک در بامیان در اعتراض به حکومت


صد ها تن از مردم شهر بامیان و نواحی اطراف آن در یک حرکت سمبلیک در اعتراض به بی توجهی دولت افغانستان نسبت به ولایت شان، قسمتی از سرک شهر بامیان را کا گل نمودند.

مردم میگفتند در صورتی که دولت به اعمار سرک بامیان و دیگر وعده های که سپرده است عمل نمیکند، آنها با استفاده از امکانات دست داشته خودشان که کاه و خاک و آب و نیروی بازوی خود شان است، شهر شان را باز سازی میکنند.

جواد ضحاک، رئیس شورای ولایتی بامیان نیز که در جمع مردم حضور داشت این حرکت مردم را از نا چاری دانسته گفت در چندین سفری که رئیس جمهور کرزی به بامیان داشت وعده نمود که به بامیان توجه بیشری خواهد کرد.

به گفته آقای ضحاک آقای کرزی اعمار سرک، رساندن برق و آب را به مردم وعده داده بود اما هیچ کاری برای بامیان نشد.

این اعتراضاتپس از آن بیشتر شد که سال گذشته با حضور خانم لورا بوش کار قیر ریزی سرک بامیان به طول ۱۸۰۰ متر آغاز شد، اما عرض سرک هفت متر در نظر گرفته شده بود و مردم از کم عرض بودن این سرک شکایت داشته و خواستار توقف پروژه یا تعریض سرک بودند.

حبیبه سرابی والی بامیان نیز تایید نمود که مردم برای رساندن این شکایت شان به مراجع زیادی مراجعه کرده کدام نتیجه ای نگرفتند و کدام موسسه دیگری هم تکمیل این پروژه را به عهده نگرفت. وی به مردم وعده نمود که رساندن خواستهای شان را به مراجع دولتی وسیله میشود، اما تاکید کرد که برآورده شدن این خواست در توان ولایت و شاروالی بامیان نیست.

خانم سرابی گفت که سال گذشته موضوع اعمار بخشی از سرک داخل شهر بامیان را از وزارت فواید عامه نیز درخواست نموده است اما مسولین آن وزارت گفته بودند در قبال ساخت سرکهای شهری مسولیتی ندارند درحالیکه به گفته والی بامیان بودجه وزارت فواید عامه نشان میدهد که حد اقل درپنج شهر افغانستان به شمول جوزجان، فاریاب، گردیز و بلخ وزارت فواید عامه سرکهای شهری را قیر ریزی نموده است.

در تمام ولایت بامیان تنها سه کیلومتر سرک قیر ریزی شده به عرض شش تا هفت متر وجود دارد که میدان هوایی را به مرکز شهر وصل مینماید.

XS
SM
MD
LG