لینک های دسترسی

تندروان تدارکات افغانی را به آتش کشیدند


پولیس پاکستان میگوید تندروان طالبان حدود ۱۰ عراده ایراکه سمنت را برای قوای غربی در افغانستان انتقال میداد، به آتش کشیدند.

مقامات میگویند این لاری ها در ترمینل هایی در نزدیکی شهر پشاور پاکستان قرار داشتند.

مامورین میگویند جنگهای با اسلحۀ خفیف در محل بروز شنبه درگرفت. رسانه ها گزارش میدهد که درین حمله چندین نفر محافظ یا راننده لاری ها زخمی شدند.

تندروان در پاکستان مکرراً بر ترمینل های باربری و سایر توقفگاه های عراده جاتی که تدارکات عساکر غربی را از طریق درۀ خیبر به افغانستان انتقال میدهند، حمله میکنند.

در حالیکه طی این حملات تاکنون ده ها لاری تخریب گردیده و چندین نفر هلاک گردیده اند، این امر به تعجیل مساعی ایالات متحده برای سراغ نمود راه های مصئونتر افزوده است.

XS
SM
MD
LG