لینک های دسترسی

مساعی جاری برای آزاد ساختن کپتان کشتی امریکایی از نزد دزدان بحری سومالیه


مذاکرات مرتبط به مساعی برای آزاد ساختن یک کپتان کشتی باربری امریکایی ادامه دارد.

این کپتان توسط یک کشتی نجات همراه با رباینده گانش در نزدیکی سواحل در بی سرنوشتی بسر میبرد.

مامورین امریکایی میگویند کشتی نجاتی که ریچارد فلیپس و دزدان بحری سومالیه در آن سوار استند از اوایل امروز یکشنبه در حدود ۳۲ کیلومتری سواحل سومالیه قرار دارد.

مذاکرات برای رهایی این کپتان جریان دارد، با اینحال روشن نیست که کی این مذاکرات را براه میاندازد.

کشتی فلیپس که بنام میرسک الاباما یاد میشود همراه با ۱۹ نفر عملۀ آن در ممباسای کینیا مستقر است که بروز شنبه به آنجا رسیدند.

عملۀ کشتی عقیده دارند که کپتان فلپس با تسلیمی خودش به رباینده گان حیات آنها را نجات داد.

در حالیکه تحقیق کننده گان فدرال کشتی را تفتیش نموده و از آنها در مورد حمله پرسش بعمل می آورند، عملۀ کشتی در داخل کشتی باقی مانده اند.

این کشتی یک محمولۀ غذای امدادی را برای پناهنده گان افریقایی نقل میکرد.

XS
SM
MD
LG