لینک های دسترسی

حکومت اوباما فسخ خواست توقف غنی سازی یورانیم ایران را 'تحت غور دارد' 


طبق یک گزارش نشر شده، حکومت اوباما فسخ خواست را که ایران باید عملیه غنی سازی یورانیم خود را توقف دهد، تحت غور قرار داده است. این عمل مشروط به آغاز مذاکره با تهران روی مسله برنامه ذروی ایران، صورت میگرد.

روزنامه نیویارک تایمز میگوید واشنگتن و کشور های متحد، روی پیشنهاد که تعویض عمده از ستراتیژی ریس جمهور سابق جورج بش است، کار میکنند.

حکومت قبلی امریکا از ایران خواسته بود که تهران قبل از مذاکره باید همه برنامه های غنی سازی خود را توقف دهد.

روزنامه میگوید ایالات متحده و اروپا بر ایران فشار خواهند آورد تا برنامه ذروی خود را بصورت تدریجی بروی مفتشین باز نماید، ولی در جریان مذاکرات به ایران اجازه خواهند داد عملیه غنی سازی یورانیم خود را ادامه دهد.

XS
SM
MD
LG