لینک های دسترسی

Clone یا تولید مثل اولین اشتری که در دوبی صورت گرفت


ساینس دانان در دوبی میگویند آنها اولین اشتر را clone نموده اند. کلونینگ عملیه تولید مثل بطور غیر جنسی اشاره میکند.

ساینس دانان میگویند عملیه تولید مثل اشتر ماده در مرکز تولید دوباره اشتر در عمارات متحده عربی بروز چهار شنبه گذشته صورت گرفت.

نام این اشتر انجاز است که در عربی "دست آورد" معنی میدهد.

داکتر لو لو سکیدمور میگوید اشتر کلون شده از حجرات تولید شد که از تخمدان یک اشتر ماده جوان بر داشته شده و به تخمدان یک اشتر میزبان گذاشته شد.

مدت حمل این اشتر ۳۷۸ روز دوام کرد. این موفقیت بعد از ۵ سال، پس از تلاش های متعدد بدست آمده است.

سیکد مور میگوید این کار وسیله میشود که عمارات متحده عربی، "جین یا ماده ارثی نسل با ارزش شتر را که منبع تولید شیر است" حفظ نماید.

اولین حیوان پستاندار که برای اولین بار کلون شد، گوسنفدی به نام دالی بود که در ۱۹۹۶ ایدینبورگ اسکاتلند صورت گرفت.

XS
SM
MD
LG