لینک های دسترسی

Breaking News

اقتصاد امریکا هنوز هم از اثر کسر اقتصادی در کشور متاثر است


طبق گزارش های تازه اقتصادی، اقتصاد امریکا هنوز هم از اثر کسر اقتصادی در کشور متاثر است.

گزارش روز سه شنبه وزارت تجارت نشان میدهد که فروشات در ماه مارچ بطور غیر مترقیه ۱.۱ فیصد نزول کرد.

اقتصاد دانان، میزان فروشات را از نزیک تحت مطالعه قرار میدهند، زیرا بصورت عموم این تقاضا و خرید مردم است که اقتصاد امریکا را به پیش میبرد.

ریس جمهور اوباما، در حالیکه تلاش دارد به کسر اقتصادی در کشور خاتمه بخشد، قرار است بروز سه شنبه در مورد اقتصاد بیانیه ایراد نماید.

قصر سفید میگوید ریس جمهور در مورد تلاش هایش صحبت کرده و خواهد گفت، برای بهتر ساختن اقتصاد چه کار های باید صورت گیرد.

اوباما با آمدنش به قصر سفید در ماه جنوری، خرابترین بهران مالی را از حکومت قبلی به میراث گرفت.

حکومت او برای بهتر ساختن عاجل اقتصاد، میلیارد ها دالر را به بانک های که در حال سقوط اند کمک کرده است.

XS
SM
MD
LG