لینک های دسترسی

Breaking News

یاداشت های یک عضو کانگرس امریکا از سفرش به افغانستان


جرین پولیس، عضو دموکرات مجلس نماینده گان کانگرس ایالات متحده از ایالت کلورادو نوشته است که در آخرین سفر خود به افغانستان به شهر های کابل و قندهار رفته بود.

او نوشته است، ما نتوانستیم تصویر اصلی افغانستان را مشاهده کنیم. زمانیکه از میدان هوای کابل به سفارت امریکا حرکت مینمودیم، اطفال را دیدم که مشغول بازی بودند، خانمها با چادری و مردان به سوی کار خود میرفتند. ولی ملاقات های ما تماماً در قرارگاه های نظامی و دفاتر دولتی بود.

جرید پولیس ادامه داده است که او غذای افغانی را دوست دارد، ولی طی این سفر حتی یک لقمه آن را به لب نزده است. همیشه در داخل سفارت و یا قرار گاه نظامی بودند، و یگانه افغانی که با او ملاقات نموده اند، وزیر داخله افغانستان بوده است.

او نوشته است، باوجود طی نمودن هزاران کیلومتر مساحت، درک و فهم من از افغانستان به اندازۀ معلومات اوسط امریکایی هاست که حکومت اوباما و مامورین نظامی امریکا برای ما فراهم نموده تا در مورد تصمیم بگیریم. اگر وقت یاری میکرد، دوست داشتم افغان ها را بشناسم و با آنها صحبت نمایم.

باوجود مدت کوتاه سفر و نداشتن اجازه برای بیرون رفتن، فرصت خوبی بود تا از جنرال های امریکایی، مسولین موسسه ها، دپلومات ها و مسولین دولت افغانستان آموخته باشیم.

هیچ کسی نمیدانست که نفوس افغانستان چقدر است. گزارش های استخباراتی آنرا بین ۲۲ تا ۳۲ میلیون تخمین میکند. از سال ۱۹۵۹ بدین سو، نفوس شماری صورت نگرفته است. وزارت معارف نمیدانست که به چه تعداد اطفال به مکاتب میروند.

طالبان در بین مردم عام افغانستان افغانستان محبوبیت ندارند. در حدود ۸۰ تا ۹۰ در صد افغانها از آمدن دوبارۀ طالبان راضی نیستند.

رئیس جمهور اوباما استراتیژی واضح را برای افغانستان ساخته است که حکومت کابل و قوماندان های نظامی امریکایی آنرا تمجید میکنند. استراتیژی جدید شکست القاعده در افغانستان و پاکستان و جلوگیری از فعال شدن دوباره آن در هر دو کشور میباشد.

این نماینده کانگرس ادامه داده است، از رئیس جمهور اوباما بخاطر ساختن استراتیژی واضح و درست استقبال میکنم. دلیلی که ما افغانستان را انتخاب نمودیم این بود که حاملین حملات یازدهم سپتمبر در آن کشور بود و تا هنوز میخواهند به امریکا صدمه برسانند. با این مامورین واضح، بیم دارم که تکتیک های فعلی ما در استراتیژی ما درست گنجانیده نشده است.

بخش اول تخنیک های جدید، افزایش اعضای دپلوماتیک میباشد. این نماینده کانگرس از نماینده، سفیر و معاون سفیر امریکا برای افغانستان توصیف نموده است.

جرید ادامه داده است، ما باید حمایه فوق العادۀ دپلوماتیک را برای مامورین امریکایی در افغانستان فراهم نمایم که آنها نه تنها با دشمنی در نزاع هستند که در دو کشور بسر میبرد، بلکه با سیاست های مغلق منطقه نیز دست و گریبان اند. بطور مثال، ایران که معمولاً یک کشور متخاصم بوده و کوشش میکند سلاح ذروی بسازد، همین اکنون در غرب افغانستان در کمک های باسازی مشغول میباشد.

قسمت دوم تکتیک های جدید، افزایش تعداد عساکر امریکایی میباشد که تجدید تعهدات باسازی نیز در آن شامل است. ساختن مکاتب، سیستم آب رسانی و انکشاف اقتصادی موضوعات خوب است، ولی باید همیشه عملیات خود را بادر نظرداشت ماموریت اصلی – که مبارزه و ختم القاعده میباشد – انجام دهیم.

احصائیه ها نشان میدهد که بیش از پنج هزار عسکر القاعده در افغانستان و پاکستان موجود نمیباشد. این نماینده کانگرس پرسیده است که آیا بخاطر ختم پنج هزار جنگجوی القاعده آیا ما باید یک کشوری را که در حدود ۳۰ میلیون نفوس دارد، اشغال کنیم.

برعکس عراق، در ماموریت افغانستان زمان مشخص برای خروج عساکر موجود نمیباشد. نظریه عمومی مامورین، نظامیان و کارمندان دولتی این است که حد اقل ۱۰ سال در دربر خواهد گرفت تا این مامورین تکمیل شود. ائتلاف بین المللی کوشش میکند در یک نسل افغانستان را با استفاده از تحول صنعتی از ملوک الطوایفی نجات دهد که امکان این امر حتی بدون مبارزه با دهشت افگنی چالش بزرگی میباشد.

این نماینده کانگرس از ملاقات خود با حنیف اتمر وزیر داخله افغانستان نوشته است. جرید میگوید دو مشکل عمده او کمبود مامورین و فساد اداری میباشد. تعداد زیاد پولیس او بیسواد است. برای امریکایی ها مشکل است تا یک شخص بیسواد را منحیث افسر پولیس تصور نمایند، ولی در افغانستان چنین میباشد. او گفت نتاسب پولیس باسواد در افغانستان ۱.۴ در هر یک هزار افسر میباشد.

مشکل عمده دیگر آقای اتمر فساد اداری است. او کوشش میکند این اداره را احیا نماید که نیازمندی فراتر از تربیه پولیس میباشد. در سه قوۀ که در امنیت افغانستان سهم دارد (اردوی ملی، امنیت ملی، تربیه پولیس در درجه سوم اولویت ها قرار دارد که نیرو های بین المللی میخواهند این سه بخش را یکی بعد از دیگر اعمار نمایند.

XS
SM
MD
LG