لینک های دسترسی

یک محکمه اردونی سه مرد را به اخذ معلومات سری از گروه تندرو حماس متهم ساخت


یک محکمه اردونی سه مرد را به اخذ معلومات سری از گروه تندرو حماس متهم ساخته است.

این سه مرد بروز چهارشنبه محکوم به ۵ سال حبس شدند. دو تن دیگر آنان به علت عدم موجویت ثبوت برائت حاصل کردند.

این افراد همه به داشتن عضویت حماس متهم شده و همچنان متهم به برداشتن عکس هایسفارت اسریل در عمان و مناطق نظامی شده اند.

اردون با این گروه فلسطینی، بعد ازینکه در سال ۲۰۰۶ اردون سه تن ار اعضای حماس را متهم به پلان حملات دهشت افگنی در داخل اردون نمود، قطع رابطه کرد.

XS
SM
MD
LG