لینک های دسترسی

"باید به ماده شصتم قانون احوال شخصی اهل تشیع، تعدیل وارد گردد"


تعدادی از فعالین مدافع حقوق زن در افغانستان میگویند باید به ماده شصتم قانون احوال شخصی اهل تشیع، تعدیل وارد گردد.

این زنان که در تجمع روز گذشته خود در برابر مدرسه خاتم النبیین نتواستند هدف خود را بیان نمایند، امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفتند، قانونی که به نام احوال شخصیۀ شیعیان ساخته شده است، برگرفته شده از قوانین اسلامی نبوده، باید مطابق به فتوا های جدید فقهی ساخته شود.

زینب محقق در این نشست گفت، قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع یک نیاز مردم است، اما در این قانون از لفظی استفاده شده است که کرامت انسانی را زیر سوال میبرد.

در نظر نگرفتن مصلحت طفل، عدم استفاده از فتوا های جدید و جواز ازدواج قبل از وقت از جمله مواردی اند که تعدادی از مدافعین حقوق زنان به آن اعتراض دارند.

XS
SM
MD
LG