لینک های دسترسی

سفر اویاما بسوی ترینیداد و توبیگو


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده جهت اشتراک در یک کنفرانس سران ۳۴ کشور امریکائی بسوی ترینداد و توبیگو در حرکت است. او درانجا با تقاضای روزافزون برای تغیر در مشی ایالات متحده بارابطه به کیوبا مواجه خواهد شد.

آقای اوباما بروز جمعه مکسیکو ستی را بقصد پورت آف سپین ترک کرد.

براک اوباما، رئیس جمهور بروز پنجشنبه در مکسیکو ستی گفت توقع ندارد که روابط بین ایالات متحده و کیوبا شب درمیان، در قبال تصمیم او در مورد کاهش قیود در مسافرت و انتقال پول برای امریکائی های کیوبائی الاصل، بهبود یابد.

راؤل کاسترو، رئیس جمهور کیوبا بروز پنجشنبه گفت هاوانا آماده است روی هر موضوعی که واشنگتن مایل باشد مذاکره کند، بشمول حقوق بشر، آزادی مطبوعات و زندانیان سیاسی. اما او اصرار ورزید که با آن کشور رویۀ مساویانه شود.

هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده بروز جمعه گفت ایالات متحده از اقدامات آقای کاسترو برای قایم نمودن تماس استقبال میکند و واشنگتن به آن خیلی جدی نگاه نموده و چگونگی پاسخ را تحت غور قرار داده است.

بسیاری از رهبران کشورهای امریکای لاتین تقاضا میکنند که آقای اوباما تحریم ۴۷ سالۀ تجارت را علیۀ کیوبا رفع نماید. هوگو چاڤیز، رئیس جمهور ونیزویلا میگوید او و متحدینش بعنوان احتجاج علیۀ تحریم علیۀ اعلامیۀ نهائی کنفرانس رای خواهند داد.

XS
SM
MD
LG