لینک های دسترسی

ملای تندرو پاکستانی بعد از رهائی بقید ضانت از زندان تبلیغ خود را از سر گرفت.


یک ملای تندرو پاکستانی که بتازگی از زندان آزاد شده، خواستار انفاذ شریعت بسراسر پاکستان و جهان گردیده است.

هزاران تن از پشتیبانان عبدالعزیز، امام سابقۀ مسجد سرخ بروز جمعه به آن مسجد که بازسازی شده اجتماع نمودند که این ملا یک روز بعد از آزادی اش امامت نماز جمعه را بدوش گرفت.

او گفت انفاذ شریعت درین تازگی ها در وادی صوات و مناطق قبایلی شمال غرب پاکستان نتیجۀ قربانی تندروان و طالبان در جریان مقابله با قوای امنیتی پاکستان در سال قبل در مسجد سرخ بود.

عزیز در جریان مقابله در مسجد سرخ در سال ۲۰۰۷ توقیف شده بود. این ملای سالخورده با ۲۵ اتهام بارابطه به حملۀ هشت روزه در ماۀ جولای سال ۲۰۰۷ که بیش از ۱۰۰ کشته بجا گذاشت، مواجه میباشد.

XS
SM
MD
LG