لینک های دسترسی

اوبا وعده داد که به همسایگان ایالات متحده گوش فرا دهد.


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده وعده میدهد که در جریان کنفرانس سران دول امریکائی که امیدوار است درانجا مشارکت جدیدی را در بین دول نیم قاره ایجاد کند، گوش فراداده و فراگیرد.

آقای اوباما این تبصره ها را بروز شنبه، در روز دوم کنفرانس سه روزۀ سران در ترینیداد و توبیگو بعمل آورد.

آقای اوباما صرف قبل از ملاقات جداگانه با رهبران امریکای جنوبی بخبرنگاران گفت او چشم براۀ ملاقات مثمری است تا معلوم نماید که منطقه چگونه میتواند بطور مؤثری یکجا کار کند.

قبل ازانکه کمره ها از تالار برون میشد، هوگو چاویز، رئیس جمهور ونیزویلا، یک رقیب ایالات متحده، به براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده نزدیک شده برایش کتابی را اهدا کرده و دستش را فشرد. خبرنگاران میگوید عنوان کتاب «رگ های باز امریکای لاتین» است و در مورد استثمار امریکای لاتین توسط قدرت های خارجی میباشد.

بروز جمعه، آقای چاویز و آقای اوباما مصافحه کردند و طبق گزارش آقای چاویز به رئیس جمهور ایالات متحده گفت میخواهم دوستت باشم.

XS
SM
MD
LG