لینک های دسترسی

Breaking News

"روابط نظامی بین ایالات متحده و چین بهبود یافته است"


رئیس عملیات قوای بحریه امریکا میگوید بعد از حادثه اخیریکه بین کشتی نظامی امریکا و کشتی های چینی در بحر جنوب چین، رخ داد، روابط نظامی بین ایالات متحده و چین بهبود یافته است.

این مامور ارشد امریکایی در حال حاضر غرض اشتراک در شصتمین سالگرد تاسیس قوای بحریه چین، در آنکشور میباشد.

امیر البحر گری راف هید، بروز یکشنبه، در زمان صحبت با خبرنگاران در بیجینگ، از انتقاد نمودن شدید در مورد چین خود داری نمود.

وی گفت که با (هو شینگلی)امیرالبحر قوای بحریه چین در رابطه به تصادم بین کشتی جنگی (امیپیکابل) امریکایی با کشتی های چینی، صحبت نموده است.

جانب امریکایی ادعا میکند که کشتی (امیپیکابل) در زمان تصادم در آبهای بین المللی قرار داشت. جانی چین ادعا میکند که کشتی امریکایی در زونی که به اصطلاح به آن زون خاص اقتصادی چین یا EEZ میگویند ، قرار داشت و باید از چین اجازه دریافت میکرد.

امیرالبحر رف هید، اخلافات نظری را که هنوز هم در مورد قانونی بودن این تصادم را کم اهمیت جلوه داده و گفت:

"من به این نتیجه رسیده ام که با وجود اختلافات نظر در مورد عملیات در زون EEZ، آنچه اهمیت دارد ارتباطات بین کشتی های ما میباشد، چی نظامی باشند چی تجارتی، این روابط باید حرفۀ، و مصئون بوده و حیات کارکنان ملاحان ما را به خطر مواجه نسازد."

امیر البحر رف هید میگوید، وی بروز شنبه، مذاکرات خوبی با امیرالبحر کشور چین در دفتر قوای بحریه اردوی آزادی بخش مردم داشته است. وی همچنان با ابراز تمجید از همکاری بین ایالات متحده و چین در مقابله با دزدان بحری در سواحل صومالیا گفت:

"فکر میکنم موضوعی که ما بیشتر روی آن صحبت نمودیم، همکاری بود که دو قوای بحری ما در عملیات علیه دزدا بحری انجام دادند. و این بیشتر محور صحبت های ما بود، و اولین باری هم بود که ما به این فاصله دور از چین، همچو عملیات مشترک را انجام میدادیم، که هدف ما هم مشترک و مقابله با دزدان بحری بود."

امیر البحر قوای بحریه ایالات متحده میگود وی از اینکه در پهلوی رشد سریع اقتصاد، قوای بحریه چین هم انکشاف یافته و عصری شده است متعجب نشده است. ولی بار دیگر تکرار نمود که وزارت دفاع امریکا در مورد شفافیت کار هنوز هم نگران میباشد.

"ما قادر هستیم نوعیت کشتی ها و طیارات را مشاهده کنیم، همچنان تعداد طیارات را، و این قابل ملاحظه و جالب است، اما، سوال در اینجا است که این کشور ها به چی شکلی از این قابلیت های خود استفاده خواهند نمود، و هدف شان چی میباشد و چی نوع از آن استفاده میکنند و ارتباطات شان با دیگر نیرو های بحریه چگونه خواهد بود."

امیر البحر رف هید، مستقیماً به این سوال که آیا ارتباطات نظامی بین امریکا و چین، واقعاً بشکل عادی خود برگشته است؟ جوابی ارائه ننمود. ولی وی تاکید نمود که وی و امیرالبحر چینی، ظرف چند روز آینده با زهم از موقعیت استفاده نموده و در مورد انکشاف روابط و عمیقتر نمودن آن صحبت خواهند نمود.

دو امیر البحر بروز یکشنبه با یک طیاره بجانب شهر ساحلی (قینگداو) چین خواهند رفت تا در مراسم شصتمین سالگرد قوای بحریه مردم آزادیبخش چین سهم بگیرند.

مطبوعات چین میگوید ۲۱ کشتی جنگی از ۱۴ کشور جهان، که شامل ایالات متحده، روسیه و کوریایی جنوبی هم میگردد در این مراسم اشتراک خواهند نمود.

XS
SM
MD
LG