لینک های دسترسی

اوباما در کنفرانس سران دول امریکائی به مؤفقیت های دپلوماتیکی نایل شد


کنفرانس سران دول امریکائی بروز یکشنبه در تریننداد و توبیگو بسر رسید و رهبران از مساعی براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده برای بهبود بخشیدن به روابط با رقبای منطقوی ستایش کردند.

کنفرانس سران نیم کرۀ غربی، آقای اوباما را با هوگو چاویز، رئیس جمهور ونیزویلا، یک منتقد دیرینۀ ایالات متحده و مشی های آن یکجا ساخت.

بروز شنبه، آقای چاویز دست آقای اوباما را فشرده و کتابی را در مورد استثمار امریکای لاتین توسط خارجی ها به وی اهدا کرد.

رهبر ونیزویلا همچنان پیشنهاد کرد که سفیری به واشنگتن فرستاده و روابط عادی را اعاده کند. هر دو کشور سفرای همدیگر را در ماۀ سپتمبر اخراج کردند.

آقای چاویز بعد از ان با آقای اوباما تماس گرفت که رئیس جمهور ایالات متحده، آغاز جدیدی را در روابط ایالات متحده با کیوبا، متحد نزدیک ونیزویلا، اعلام نمود.

آقای اوباما میگوید میخواهد در روابط ایالات متحده و کیوبا تغیری را مشاهده کند ولی همچنان او خواستار اصلاحات دیموکراتیک دران کشور تحت هبری کمونیستان شد.

XS
SM
MD
LG