لینک های دسترسی

پرتاب ماهوارۀ استخبارتی هند به فضا


هند یک ماهوارۀ ساخت اسرائیل را در مدار قرار داده که هدف آن تقویۀ سیستم امنیتی در قبال حملات مومبای میباشد.

مقامات میگویند این ماهوارۀ عکاسی نوع ریست ۲ اوائل روز دوشنبه از یک پایگاۀ پرتاب در جنوب آن کشور بفضا پرتاب شد.

ماهواره های موجودۀ هند در شب و در جریان باران های موسمی از کار میافتد، ولی این ماهوارۀ جدید برای دهلی جدید قابلیت ردیابی راکت های قاره پیمای دشمن را در تاریکی مطلق فراهم میکند.

هند پرتاب این ماهواره را در قبال حملات ماۀ نومبر که باعث قتل بیش از ۱۶۰ نفر شد، تسریع کرد.

روسیه فراهم کنندۀ عمدۀ اسلحۀ هند است ولی مفسرین میگویند پرتاب روز دوشنبۀ راکت نمایانگر روابط رو بافزایش دفاعی بین اسرائیل و هند میباشد.

XS
SM
MD
LG