لینک های دسترسی

قتل کارمند ادارۀ امدادی در جنوب صومالیه


شاهدان عینی میگویند افراد مسلح نقاب پوش در شهرک مرکه در جنوب صومالیه یک کارمند محلی امدادی را بقتل سانیدند.

شاهدان عینی میگویند کارمند سازمان CARE International بروز دوشنبه از اثر اصابت مرمی در سرش در نزدیک یک مسجد بقتل رسید.

انگیزۀ این قتل واضح نگردیده و تا بحال کسی ادعای مسؤلیت نکرده است.

در عین زمان، افراد مسلحی که در مناطق مرکزی صومالیه دو کارمند اروپائی ادارات امدادی را اختطاف نمودند برای آزادی او پول تقاضا کرده اند.

این تقاضای پول توسط موسفیدان قبایلی که بروز دوشنبه با افراد مسلح ملاقات کردند، مخابره شد.

آژانس خبرگزاری رویتر از قول عدنان اسحق علی، یکی از موسفیدان گفت که اختطاف کنندگان یک ملیون دالر تقاضا نموده اند.

دو کارمند شعبۀ بلجیم سازمان دوکتوران بدون سرحد بروز یکشنبه در باکول اختطاف گردیدند.

XS
SM
MD
LG