لینک های دسترسی

Breaking News

احتجاج کنندگان تالار کنفرانس در مورد نژاد در جنف را ترک کردند


ده ها نماینده در کنفرانس ملل متحد روی نژاد پرستی در جریان ایراد بیانیه توسط محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، تالار را ترک کردند.

نمایندگان اروپائی و کانادائی علیۀ انتقاد رهبر ایران از تاسیس اسرائیل و بیجا شدن فلسطینیان، احتجاج میکردند.

دپلومات های ملل متحد و اروپائی این تبصره ها را عصبانی کننده، ضد یهودیت و تحریک نفرت خواندند.

بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد گفت بخاطر استفادۀ جلسۀ ژنیو توسط رهبر ایران جهت متهم کردن، نفاق انداختن و حتی تحریک، متاسف است.

بعضی از مردم شور و هلهله نموده و بیانیات رهبر ایرانی را اخلال کردند.

مامورین امنیتی چندین احتجاج کننده را که موهای ساختگی چند رنگی داشتند، اخراج کردند.

یکی ازانها فریاد کرد «نژاد پرست» و یک شی نرم سرخ رنگ را بسوی رهبر ایران پرتاب کرد ولی به او اصابت ننمود.

XS
SM
MD
LG