لینک های دسترسی

در روزنامه های امریکا: عملیات مشترک قوای افغان و امریکایی در مبارزه علیه مواد مخدر


روزنامۀ واشنگتن تایمز به نقل از مامورین امریکایی نوشته است عملیات مشترک قوای افغان و امریکایی باعث دستگیری هفت قاچاقبر عمدۀ مواد مخدر شده و دخالت طالبان را در تغیر دادن تریاک به هیروئین و موروفین افشا ساخته است.

در مطلب آمده است ماه گذشته تیم های مبارزه با مواد مخدر افغان و امریکایی یک بازار خشخاش را در ولایت هلمند از بین بردند که در آن قاچاقبران تخم عالی برای کشت و مواد کیمیاوی را بخاطر پروسس تریاک به هیروئین بفروش میرسانیدند.

این یورش هشت ساعته باعث کشته شدن ۴۰ تندرو طالب گردید. یک ماموری ارشد امریکایی که در عملیات دخیل بود میگوید آنها صد ها واسکت مملو با مواد منفجره برای حملات انتحاری، راکت های نارنجک دار، سلاح های اتوماتیک بشمول دافع هوا را ضبط نمودند. بخاطر حساس بودن موضوع او نخواست نامش افشا شود.

این یورش کامیاب که قبلاً افشا نشده بود و دستگیری ها مژدۀ خوبی در یک مبارزۀ دشوار قاچاق مواد مخدر میباشد – که باعث افزایش عملیات طالبان و جنگ آنها علیه عساکر امریکایی در افغانستان است.

این مقام امریکایی به روزنامۀ واشنگتن تایمز گفته است مهمتر از همه کار مشترک قوای ملکی و نظامی نیرو های افغان با قوای خاص امریکا میباشد.

یک لست که از جانب مامورین امریکایی تهیه شده قاچاقبران عمده مواد مخدر را معرفی نموده که از سال ۲۰۰۵ بدین سو دستگیر شده اند. در این فهرست بشیر نورزی نیز شامل بوده که وزارت خارجه امریکا او را یکی از پنج بنیانگذران شورای عملای طالبان معرفی کرده است.

نورزی که قرار است به اتهام مواد مخدر بتاریخ ۳۰ اپریل محاکه شود، در سال ۲۰۰۵ در نیویارک دستگیر شد. او به بهانۀ یک معامله به نیویارک آورده شده بود با برای مامورین امریکایی در مورد ملا محمد عمر معلومات ارائه نماید.

اشخاص دیگری که دستگیر شده شامل باز محمد بوده که او یک عضو دیگر شورای طالبان است و توسط حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دوباره تسلیم شده بود. در سال ۲۰۰۶ او به جرم توطعه مواد مخدر در نیویارک برای ۱۵ سال زندانی شد.

در حالیکه افغانستان بزرگترین تولید کننده هیروین تریاک باقی مانده، این دستگیری ها معلومات مهمی را در مورد عملیات های مغلق دسته های قاچاق بران آسیای جنوبی و ارتباط آنها با تندروان فراهم نمود.

از آقای برون نقل قول شده که در افغانستان نمیتوان قاچاق مواد مخدر را از دهشت افگنی علحیده ساخت. قاچاق بران مواد مخدر کوشش میکنند حکومت را بیثبات بسازند. هر دوی این امر در فضای بدون دسترسی حکومت رشد میکند.

اداره ملل متحد برای مبارزه با جرایم و مواد مخدر تخمین میکند که طالبان ۵۰ تا ۷۰ میلیون دالر را سالانه از وضع مالیات بالای دهاقین و ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون را از پروسس و فروش مواد مخدر بدست می آورند.

طالبان و القاعده از مفاد مواد مخدر برای خریداری مهمات و استخدام عساکر استفاده نموده در حالیکه راه های قاچاقی را برای انتقال مواد مخدر و تندروان استفاده میکنند.

منابع استخباراتی امریکایی میگویند تندروان همچنان میلیون ها دالر را سالانه از طریق اختطاف ها، مالیات بزور و فساد اداری بدست می آورند. که پول بازسازی و کمک های بشری در دست تندروان قرار میگیرد.

رستی پین سخنگوی ادارۀ مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده به خبرنگار روزنامۀ واشنگتن تایمز گفته است، مقامات امریکایی همراه با حکومت افغانستان این گروه های را تعقیب میکند که بشکل مستقیم و غیر مستقیم با طالبان، گروه های افراطی و سازمان های دهشت افگنی کمک میکنند.

آقای پین میگوید به اساس استراتیژی جدید رئیس جمهور براک اوباما بخاطر شکست القاعده در افغانستان و پاکستان، اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا تعداد مامورین را در منطقه افزایش میدهد.

جهت گسترش عملیات اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده در حدود ۲۰ میلیون دالر را رئیس جمهور بش سال گذشته درخواست نموده بود.

این ادارۀ امریکایی تخمین میکند که پنج در صد هیروین افغانستان در ایالات متحده استفاده میشود. اکثر آن در اروپا، روسیه و یا آسیای جنوبی به مصرف میرسد.

مامورین امریکایی میگویند وزارت امور داخلۀ افغانستان مسولیت عمده را برای جلوگیری از کشت تریاک را دارد. جنرال امریکای که مسول مبارزه با مواد مخدر در افغانستان است میگوید عساکر ایالات متحده هیچگاهی به مزارع نرفته و خشخاش را ازبین ببرند، ولی ناتو میگوید قوای افغانی را در بخش استخباراتی، نظارت و شناسائی کمک کرده میتواند.

ریچارد کلکو سخنگوی اداره استخباراتی فدارل امریکا به روزنامۀ واشنگتن تایمز گفته است اداره او همراه با سایر ادارات بین المللی در منطقه روی اقدامات پیشگیرانه کار میکنند تا با مجرمین بین المللی و دهشت افگنان مبارزه شود.

XS
SM
MD
LG