لینک های دسترسی

برخورد میان قوان امنیتی سرحدی افغانی و ایرانی


در جریان گلوله باری بین محافظین امنیتی سرحدی افغانی و ایرانی، یک افسر ایرانی به قتل رسید. یک محافظ امنیتی دیگر ایرانی، پس از برخورد شام چهارشنبه در ولایت نیمروز دستگیر گردید.

جنرال سیف الله حکیم ، یک قوماندان پولیس سرحدی به آژانس خبررسانی فرانسه گفت این دو ایرانی به سواری موتر سایکل، با بی اعتنایی به هوشدارمبنی بر عدم عبور از سرحد، چندین بار از سرحد عبور نمودند. وی گفت این دو ایرانی به گلوله باری بر محافظین امنیتی افغان آغاز نمودند.

محافظین امنیتی افغان در انتقام جوئی از این عمل به آتش متقابل پرداختند.قوای افغانی و ایرانی مشترکاً به تحقیق این حادثه دست به کار شده اند.

XS
SM
MD
LG