لینک های دسترسی

جکسون برای رهایی صابری از ایران استیناف طلب می شود.


یک فعال سرشناس حقوق مدنی ایالات متحده می گوید او می خواهد برای استیناف طلبی از رخشانه صابری خبرنگارزندانی امریکایی ایرانی الاصل به ایران سفرنماید.

جسی جکسون می گوید تیم اش این هفته تقاضای ویزه کرده است و امیدوار است این وکالت فرصتی را فراهم کند تا از حکومت تهران بخواهد به خاطر مسائل انسانی صابری را رها نماید.

این خبرنگار 31 ساله هفته گذشته به هشت سال حبس درایران بعد ازآن محکوم شد که محکوم به جاسوسی شد. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید اتهام جاسوسی بی اساس است.

جکسون به خبرنگاران در بنکاک به روز پنجشنبه گفت که او زمانی که صابری از درسهایش فارغ شده بود با او دیدار شده است. درگذشته جکسون درمذاکره برای رهایی امریکاییان در توقیف دردیگر کشورها فعالیت کرده است.

XS
SM
MD
LG