لینک های دسترسی

بم گزاری های انتحاری در بغداد


پولیس عراق میگوید در دومین روز خشونت های عمدۀ فرقوی، دو بم گزار در یک زیارت شیعیان در بغداد حد اقل ۶۰ نفر را کشتند.

مقامات میگویند بم گزاران بروز جمعه در مقابل زیارت امام موسی الکاظم، بیش از ۱۰۰ تن دیگر را زخمی ساختند. مقامات میگویند زایرین ایرانی در جملۀ تلفات و جراحات قرار دارند.

بروز پنجشنبه از اثر بم گزاری های انتحاری حد اقل ۷۸ نفر کشته شدند.یک انفجار در بغداد و انفجار دیگر در ولایت دیالا صورت گرفت.در حملۀ دیالا نیز زایرین ایرانی در جملۀ تلفات قرار داشتند.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران بروز جمعه مراتب تسلیت خود را برای قربانیان بم گزاری دیالا ابراز داشت. او مسؤلیت خشونت ها را بدوش اشغال عراق توسط ایالات متحده افگند.

به تعقیب کاهش دامنه دار در خشونت ها در سال گذشته، چند هفتۀ گذشته شاهد بم گزاری های شدید بوده است.این تشدید حملات همزمان با خروج مجوزۀ قوای ایالات متحده از شهرهای عراق تا ختم ماۀ جون و آمادگی برای انتخابات سراسری در سال جاری، بوقوع میپیوندد.

XS
SM
MD
LG