لینک های دسترسی

پیروزی قابل ملاحظۀ حزب کانگرس ملی افریقای جنوبی در انتخابات


در حالیکه اکثریت آرا شمار شده، حزب کانگرس ملی افریقای افریقای جنوبی از پیروزی قابل ملاحظۀ خود در انتخابات عمومی روز چهارشنبه جشن میگیرد.

چنین بنظر میرسد که آن حزب اکثریت دو ثلث خود را در پارلمان حفظ میکند. نتایج مقدماتی روز جمعه نشان میدهد که حزب کانگرس ملی افریقا بیش از ۶۶٪ آرا را کسب کرده است.

ظاهراً حزب کانگرس ملی افریقا در ولایت Western Cape از حزب اتحاد دیموکراتیک مخالف حکومت شکست خورده است. این حزب در سراسر کشور با کمتر از ۱۶٪ آرا در درجۀ دوم قرار دارد.

حزب جدید کانگرس مردم که از کانگرس ملی افریقا انشعاب نموده، در حدود ۸٪ آرا را بدست آورده است. مقامات این حزب که از تاسیس آن چهار ماه میگذرد، میگویند از نتایج انتخابات راضی هستند.

جیکب زوما، رهبر کانگرس ملی افریقا، رئیس جمهور آیندۀ افریقای جنوبی خواهد شد.

XS
SM
MD
LG