لینک های دسترسی

پتری یس: پیروزی در عراق شکننده است و در افغانستان و پاکستان راۀ دشورای پیشروست.


قوماندان نظامی ایالات متحده در عراق و افغانستان هشدار میدهد که پیشرفت های امنیتی در عراق شکننده است و در افغانستان و پاکستان جنگ های دشواری پیشروست.

جنرال دیوید پتری یس، قوماندان قوماندانی مرکزی بروز جمعه در محضر یک کمیتۀ مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده گواهی میداد.

او گفت در عراق پیشرفت قابل ملاحظه ای صورت گرفته ولی القاعده در عراق هنوز هم قابلیت حمله را داراست. او گفت جنگجویان خارجی راۀ خود را به عراق یافته اند و خاطر نشان ساخت که چهار حملۀ انتحاری اخیر را تونسی ها براه انداخته بودند.

در مورد افغانستان، جنرال پتری یس گفت هدف عمده حاصل کردن اطمینان است که افراطیون خارجی نتوانند دران کشور پایگاه ها و مراکز تعیلی شان را دوباره تاسیس نمایند.

او همچنان نگرانی های ایالات متحده را در مورد پاکستان تکرار کرده گفت، این حتمی است که رهبران پاکستان علیۀ گروه های افراطی داخلی اقدام کند که بقول او مهمترین تهدید بموجودیت پاکستان اند.

XS
SM
MD
LG