لینک های دسترسی

احتمال سرایت انفلونزای خوک بمناطق وسیع


رئیس سازمان صحی جهان میگوید احتمال دارد شیوع مرض انفلونزای خوک در مکسیکو و ایالات متحده بمناطق وسیعی سرایت کند.

مارگریت چن، رئیس عمومی سازمان صحی جهان میگوید شیوع این مرض بطور بالقوه ممکن است بیک تعداد زیاد مناطق جهان سرایت کند ولی هنوز خیلی زود است که گفت آیا چنین چیزی اتفاق میافتد یانه.

مقامات در مکسیکو ستی مکاتب، موزیم ها و سایر محلات عامه را بخاطر شیوع مرض انفلونزای خوک مسدود کرده اند. مقامات میگویند شاید در حدود ۶۰ نفر از اثر این مرض هلاک شده و تا یک هزار نفر به آن مصاب گردیده باشند.

معاینات نشان میدهد که بعضی از قربانیان در مکسیکو از عین نوع مرض مرده اند که هشت نفر را در جنوب غرب ایالات متحده مریض ساخته است. مقامات صحی ایالات متحده میگویند این نوع غیرعادی نشان میدهد که مواد وراثتی از خوک، پرندگان و انسان ها را داراست.

مقامات میگویند وقایعی که در ایالات متحده ثبت شده خفیف تر است و همۀ هشت نفر شفایافته اند. هیچ یک از مریضان ایالات متحده با خوک تماس نداشتند.

XS
SM
MD
LG