لینک های دسترسی

اعتصاب غذائی رخشانه صابری در زندان تهران


پدر یک ژورنالیست امریکائی ایرانی الاصل که در تهران زندانی است، میگوید دخترش بعنوان احتجاج علیۀ محکومیت هشت ساله اش باتهام جاسوسی دست به اعتصاب غذائی زده است.

رضا صابری بروز شنبه گفت، رخشانه، دخترش در روز پنجم یک اعتصاب غذائی قرار دارد و به امتناع از خوردن غذا تا وقت آزادی اش ادامه خواهد داد.

عبدالصمد خرم شاهی، وکیل مدافع صابری، در اوائل روز شنبه استیناف طلب گردید.

یک محکمۀ ایرانی این ژورنالیست ۳۱ ساله را بتاریخ ۱۸ اپریل به تعقیب محاکمه در عقب درهای بسته و اعلام گنهگاری اش، محکوم نمود. وزارت خارجۀ ایالات متحده میگوید اتهامات جاسوسی بی اساس است.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران گفته است در قضیۀ صابری مداخله نمیکند. اما او از قوۀ قضائیه تقاضا کرده تا تضمین نماید که به صابری در جریان استیناف طلبی اش، اجازه داده شود از خود دفاع کامل نماید. و رئیس قوۀ قضائیۀ ایران یک عملیۀ استیناف طلبی سریع و منصفانه را هدایت داده است.

XS
SM
MD
LG