لینک های دسترسی

امحای ۶ تن مواد مخدر توسط مقامات افغانی


مقامات افغانی بروز یکشنبه شش تن مواد مخدر و تجهیزات تولید آن را در یک تپه در خارج کابل سوزانیدند.

جنرال خدای داد، وزیر مبارزه علیۀ مواد مخدر امحای این مواد را که شامل تریاک، چرس و مواد کیمیاوی برای تولید مواد مخدر بود، یک پیروزی علیۀ دهشت افگنی خواند.

اما همچنان خاطر نشان ساخت که در افغانستان شش تن مواد مخدر و مواد کیمیاوی، یک مقدار کوچک است. افغانستان بیش از ۹۰٪ تریاک جهان را تولید میکند که عنصر اساسی تولید هیروئین است.

شورش طالبان افغانستان قسماً توسط قاچاق مواد مخدر تمویل میگردد.

ملل متحد میگوید افغانستان سال گذشته تقریباً هشت هزار تن تریاک تولید کرد که ارزش آن تقریباً ۳ملیارد و ۵۰۰ ملیون دالر میشود.آن سازمان جهانی میگوید که مالیه بر زارعین کوکنار و قاچاق بران مواد مخدر که طلبان جمع آوری میکند تا ۵۰۰ ملیون دالر میشود.

مقامات افغانی و بین المللی کوشش میکنند با هدف قرار دادن قاچاقبران مواد مخدر و اعطای محصولات بدیل برای زارعین در افغانستان، با مشکل مواد مخدر برخورد نمایند.

XS
SM
MD
LG