لینک های دسترسی

رد پیشنهاد آتش بس ببرهای تامل توسط سری لانکا


شورشیان ببرهای تامل سری لانکا بروز یکشنبه یک آتش بس یک جانبه را اعلام نموده گفتند که بمنظور اجازه دادن به کارمندان امور بشری بدخول به منطقۀ جنگ، جهت کمک به افراد ملکی، جنگ را متوقف میسازند.

حکومت سری لانکا فوری این پیشنهاد را رد کرد.

گوتابایا راجاپاکسا، سکرتر وزارت دفاع سری لانکا این اعلامیۀ شورشیان را رد کرده گفت که شورشیان از قوای حکومتی فرار میکنند و در موقفی هستند که گیر مانده اند و باید تسلیم شوند.

گوردن وایس، سخنگوی ملل متحد به صدای امریکا گفت درین لحظه وضع سری لانکا دشوارترین بحران بشری در جهان است.

جان هومز، مقام ارشد بشری ملل متحد در سری لانکاست و با مقامات کولمبو ملاقات میکند. او از رهبران تقاضا مینماید تا بکارمندان امور امدادی اجازه بدهند تا موادی را که به آن نیاز جدی وجود دارد به دها هزار تن از اهالی که در منطقۀ تحت کنترول شورشیان در شمال شرق کشور گیر مانده اند، برسانند.

XS
SM
MD
LG