لینک های دسترسی

احمدی نژاد: ایران برای مذاکرۀ بدون شرایط قبلی با ایالات متحده آماده نیست.


محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران میگوید برای مذاکرات بدون شرایط قبلی با ایالات متحده آماده نیست.

آقای احمدی نژاد گفت میخواهد برای مذاکرات یک چهارچوب واضح و آجندا وجود داشته باشد و هر نوع مباحثات با مقامات ایالات متحده و اروپا باید بر اساس عدالت و احترام متقابل بنا شده باشد.

رئیس جمهور ایران این تبصره ها را طی مصاحبه با شبکۀ تلویزیونیABC ایالات متحده بعمل آورد. این مصاحبه بروز چهارشنبه در تهران ثبت و بروز یکشنبه منتشر شد.

آقای احمدی نژاد گفت حکومتش روی یک محمولۀ پیشنهادات برای مذاکرات کار میکند و در نظر دارد بزودی آنرا افشا نماید.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که میخواهد در روابط بین ایران و ایالات متحده آغاز جدیدی بوجود آید که دران برای مشارکت و تجارت فرصت های بزرگی وجود داشته باشد.

تبصره های آقای اوباما برعکس تبصره های حکومت سابقۀ ایالات متحده است که در صدد تجرید ایران بود و آنرا بخشی از یک محور شریر میخواند.

XS
SM
MD
LG